NBB District Delft  


Historisch Nieuws Archief 2004-2013

Klik op de foto's voor grotere versies

PBC-2 en ODD-1 zijn kampioen geworden in de Hoofdklasse en promoveren naar de 2e divisie dec-2013
Bridge op de Radio, Stadsradio Delft, 106.3 FM.
Op dinsdag 29 oktober waren op Stadsradio Delft te horen Peter Bommel? Chris Westerbeek en Jamilla Spangenberg. Peter sprak over zijn club, Gisolf en de binnenkort te starten bridgecursus op omroep MAX.
Chris en Jamilla zijn jeugdspelers, die Nederland in hun leeftijdsklasse hebben vertegenwoordigd. Zij spraken over de kansen van jeugdbridge in ons district.
Onbekend maakt onbemind door de geringe aandacht in de media voor een sport met meer dan 100.000 beoefenaars, dit was de conclusie van de makers van het programma en de ge?terviewden.
Mogelijk komt hierin door deze uitzending en artikelen in de locale media verandering en groeit het aantal bridgers in ons district en neemt vooral de belangstelling voor bridge onder de jongeren toe.
okt-2013
6e lustrumfeest bridgevereniging Kontrakt met een kei voor Frans Groen
Zaterdag 7 september vierde  bridgevereniging Kontrakt uit Zoetermeer haar 30 jarig bestaan in partycentrum Dekker. Geheel volgens traditie werd er middags gebridged en ?s avonds tijdens en na de BBQ uitgebreid gefeest en gedanst. De life muziek in Crazy Piano style met zangeres Marloes van Reijzen verhoogde daarbij de feestvreugde.  Maar de grote verrassing was de uitreiking van de KEI van de NBB aan Frans Groen. De Bridgebond reikt deze prijs uit aan vrijwilligers die zich binnen en buiten hun vereniging jarenlang zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor het bridgespel. 
Frans doet dit vrijwel vanaf de oprichting van Kontrakt, zo is hij vele jaren de wedstrijdleider geweest en  heeft hij de vereniging naar het digitale tijdperk  geleid. Het uitrekenen van scores gaat geheel geautomatiseerd en binnen een half uur staat de uitslag op de website. Frans heeft ook het nodige voor het district gedaan en hij helpt ieder jaar weer bij Bridge in de Kas om het spelverloop in goede banen te leiden.  Een blij verraste Frans Groen mocht de KEI - een bronzen beeldje van een man op een kei ? ontvangen uit handen van Frits Kellenbach, oud-voorzitter van het district Delft, waar Frans vele jaren mee heeft samengewerkt.
sep-2013
Op 25 mei hebben 18 cursisten examen gedaan van de cursus clubleider B, hiervan zijn er 12 geslaagd.
Meer info en de geslaagden zie CLB 2013 Geslaagden
mei-2013
Geen CLA cursus in Delft dit seizoen, toch 2 geslaagden: dhr. A.C.J. Graumans, Vlaardingen & dhr. H. Halsema, Delft mei-2013
Succes voor DBC/Gehaktmolen paren in de 1e en 2e Divisie.
In de 2e divisie zijn Jaap Brulleman en Kees Schipper kampioen geworden. Twee van de vier dagen viel Henk den Boer in voor Jaap, waardoor ze gedrie? zijn gepromoveerd naar de 1e divisie. In de eerste divisie werden Hedwig van Glabbeek en Willem Jan Maas 2e en promoveerden daardoor naar de meesterklasse!
apr-2013
De Open Paren competitie van het district is woensdag 17 april be?ndigd. In de Hoofdklasse wonnen Marc 'd Ancona, Klaas Munneke en Roel Wilms. De eerste klasse was een prooi voor Rebecca de Bruijn en Eppo Hartman en in de tweede klasse eindigden Ria de Koning en Ton Verdoes als eerste. apr-2013
Toekomstdrive. Zaterdag 14 april was de Toekomstdrive van het district Delft in het 2B-Home te Zoetermeer. Beginnende bridgers, die ?n of twee cursussen hebben gehad, hadden een gezellige drive met een hapje eten tussendoor.
Foto reportage door Jan van Die.
apr-2013
Wim van Beek overleden. Wim was voorzitter van de Cie van Beroep van ons district en oud voorzitter DBC.
Zie Kaart Wim van Beek rk.pdf
apr-2013
Hierbij de foto van de winnaars van de Gemengde Paren, samen met de andere paren paren die zich geplaatst hebben voor de halve finale.
 
jan-2013
Gehaktmolen kampioen 2e Divisie Regio 5 jan-2013
Viertallencompetitie 2012-2013,
Het was een bijzonder spannende zaterdag, waar de laatste twee wedstrijden in de hoofdklasse werden gespeeld. Uiteindelijk werden toch de twee viertallen kampioen die het langst de leiding hebben gehad in hun afdeling.


Proficiat Berkel-1 en Gisolf-1, ze mogen het volgend seizoen in de 2e divisie gaan proberen.
dec-2012
Met ingang van dit jaar kent het district Delft de Bridge Trofee Delft die wordt toegekend aan een initiatief dat onderscheidend en vernieuwend is. Versterking van de positie van het bridgen in NBB-verband door het genereren van ledengroei is ook een aspect dat van belang is bij de beoordeling van de initiatieven.

Er waren twee genomineerden waaronder Wil van Geffen ? pas sinds vorig gediplomeerd bridgedocente - die voor de bridgeclub ?s-Gravenaas een beginnerscursus heeft opgezet. Zij heeft aan deze cursus een origineel vervolg gegeven door te zorgen voor ?buddy?s?, ervaren spelers uit de club die wilden optreden als begeleiders bij de overgang naar de reguliere speelavond. Deze aanpak is succesvol gebleken en heeft veel cursisten kunnen behouden voor de club. Inmiddels is de volgende beginnerscursus gestart. Aan Wil van Geffen is een Eervolle vermelding toegekend.

De Bridge Trofee is gewonnen door het inspirerende project Bridge  Promotie Zoetermeer. Het project kenmerkt zich door een planmatige werkwijze, waarbij een aantal aspecten, zoals de projectmatige aanpak, de samenwerking van zeven bridgeclubs, het marketing plan met de nodige publiciteit, waaronder ook een eigen website opvallen. Het project wordt door de NBB als een voorbeeld gesteld voor een goede werving, begeleiding en doorgeleiding van cursisten naar clubs aangesloten bij de bond, Op dit moment heeft het 85 leden voor de oefenclub opgeleverd die later doorstromen naar een Zoetermeerse club. Het project loopt echter de komende tijd door en zal nog meer leden opleveren.
Districtsvoorzitter Jan van der Meulen heeft tijdens de ALV op 17 november de Bridge Trofee uitgereikt aan Aad Noort, voorzitter Kontract die een van de initiatiefnemers is.
nov-2012

Op zondag 7 oktober werd de Slotdrive van het Lustrum gehouden. Hiermee is de lustrumviering succesvol afgesloten. Winnaars (evenals in 2007!) werden Roland van Ommen en Arie Splinter. Natuurlijk werd ook de Lustrumcommissie bestaande uit Caroline Koekoek, Anneke Visser, Klaas Munneke en Jac Remmen bedankt voor de uitstekende wijze waarop zij het lustrum hebben georganiseerd. Zie de foto's: Slotdrive jubileum 2012.
Jubileum quiz : na de antwoorden van de Jubileum quiz nu ook de uitslag: Uitslag Jubileum Quiz

De prijswinnaars van de quiz krijgen hun prijzen op hun clubavond.Klik op de foto voor een grotere versie

okt-2012
KEI voor Loes van Berkel, MultiBridge. Op 6 oktober heeft MultiBridge het 10-jarig bestaan gevierd. Voor aanvang van de festiviteiten kreeg Jan van der Meulen, voorzitter district Delft het woord.
Klik op de foto voor een grotere versieNadat hij MultiBridge had gefeliciteerd, richtte hij zich tot Loes van Berkel. Zij is een van de oprichters en heeft er alles aan gedaan om van MultiBridge een bloeiende club te maken. En dat is gelukt: De club telt 171 leden en staat bekend als actief en gezellig. Een selectie uit de vele activiteiten en initiatieven van Loes: Opstellen reglementen, opzetten/bijhouden website, leiden speelavonden, verzorgen arbitrage, stimuleren opleiding kader. Daarbij heeft ze veel aandacht voor het persoonlijk wel en wee van de leden. Zij is vanaf de oprichting secretaris en lid TC. Loes is gedreven in haar werk voor de club en weet dat te combineren met een drukke baan en gezin. Jan kon dan ook met veel genoegen mededelen dat de NBB op grond van de grote waardering voor haar kwaliteiten en inzet heeft besloten haar een KEI toe te kennen
okt-2012
uitslag van het 13e Follow-Up toernooi, afgelopen zaterdag 29-sep, Denksportcentrum Zoetermeer sep-2012
Stuur voor Leo de Jong, Bleiswijkse Bridgeclub
Tijdens de ALV van de Bleiswijkse bridgeclub op 10 september heeft Leo de Jong zijn functie van Wedstrijdleider overgedragen aan zijn opvolgster. Hierna kreeg Jan van der Meulen, voorzitter district Delft het woord. Hij stond stil bij de uitstekende wijze waarop Leo zijn taken sinds 1992 heeft uitgeoefend. Hij was ook voorzitter van de TC, MP-administrateur, lid redactie clubblad en lid van de Kroegentochtcommissie. Gedurende 20 jaar zorgde hij voor een uitstekend verloop van de interne en externe competities. Zijn enorme inzet, enthousiasme en deskundigheid en vooral zijn vriendelijke bejegening van mensen en aimabel gedrag maakte hem tot drager van BBC. Jan kon dan ook mededelen dat de NBB op grond van de grote waardering voor zijn kwaliteiten en inzet heeft besloten hem een STUUR toe te kennen.
sep-2012
KEI-en voor Annie en Chris van Velzen,
Berkel & Rodenrijs

Tijdens de ALV van de bridgeclub Berkel & Rodenrijs op 28 augustus heeft Annie van Velzen haar werkzaamheden als wedstrijdsecretaresse overgedragen aan haar opvolger. Hierna kreeg Jan van der Meulen, voorzitter district Delft het woord. Hij memoreerde de voortreffelijke wijze waarop Annie deze functie sinds 1994 heeft uitgeoefend. Zij zorgde voor een perfecte organisatie van de bridgeavonden, zeer zorgvuldige uitslagverzorging en had steeds aandacht voor vragen van leden die een invaller of partner zochten. Hierdoor was zij ook op sociaal gebied een spil in de vereniging. Zij had tevens oog voor de nieuwe mogelijkheden die de Bridgemates, het NBB Rekenprogramma en internet bieden. Berkel liep dan ook voorop bij de introductie van deze nieuwe hulpmiddelen. Vervolgens richtte Jan zich tot Chris, haar echtgenoot. Ook hij is heel lang een sleutelfiguur voor de vereniging geweest. Vanaf 2000 was hij 10 jaar secretaris. Hij verzorgde bridgecursussen die door de prima begeleiding een succes werden. Sinds 1997 is hij TCL en verzorgt hij mede de arbitrage. Verder verleende hij zonder problemen ondersteuning bij andere taken als daaraan behoefte bestond. Chris is iemand op wie je altijd een beroep kunt doen. Jan kon dan ook mededelen dat de NBB op grond van de grote waardering voor hun beider kwaliteiten en inzet heeft besloten aan zowel Annie als Chris een KEI toe te kennen: Een heel bijzonder gebeuren!
aug-2012
Bestuursmededeling
Geachte bridgers in het district Delft,
Aan het einde van het vorige bridgeseizoen 2010-2011 werd op basis van het tot stand komen van een bestuursovereenkomst met de NBB aan het bestuur van het district de functie van onderwijsadviseur toegevoegd. De eerste die in deze functie benoemd werd was Jos de Wit.
Onlangs heeft Jos aangegeven dat hij om een aantal hem moverende redenen wil stoppen met deze functie. Wij betreuren dit besluit maar moeten dit respecteren.
Gezien onze afspraken met de NBB in de bestuursovereenkomst en om de continu?eit niet te zeer in gevaar te brengen willen we zo spoedig mogelijk tot het aanwijzen van een nieuwe onderwijsadviseur overgaan. Het bestuur onderzoekt daartoe op dit moment welke kandidaten beschikbaar zijn.
We wensen u een goede zomerperiode toe met ook nog veel bridgeplezier op uw eigen zomerdrives of op die van andere verenigingen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het district Delft
Jac Remmen, Secretaris.
juli-2012
Op zaterdag 12 mei werd de Vrijwilligersdrive van het district gehouden. Zie de foto's,
en de volledige uitslag, klik links op 2011/2012 op de uitslagpagina van het district.
In een oranje getinte zaal namen 48, deels fraai uitgedoste paren namens 25 verenigingen deel aan deze drive. Rond ?n uur verwelkomde de voorzitter van het district Jan van der Meulen alle deelnemers. Hij benadrukte dat het de vrijwilligers zijn waar onze verenigingen op drijven en dat zij op deze dag terecht eens in het zonnetje worden gezet. Hij wenste hen allen een zeer prettige middag toe. Er werd topintegraal gespeeld met acht ronden van drie spellen. Na iedere ronde was er een prijsje voor het paar dat die ronde een bijzondere score had behaald of na die ronde op 45% of op plaats 45 stond. Na de laatste ronde om half zes was de uitreiking van de eindprijzen. Voordat deze aan bod kwamen werd de vereniging beloond die in de leukste outfit was verschenen. Na een moeilijke afweging heeft de jury hierbij de keuze laten vallen op de vertegenwoordigers van BC Troef Inn.
Tot slot vestigde de voorzitter de aandacht van allen op de elementen van het lustrum die nog komen gaan. Allereerst de quiz op de website. Vervolgens de prijzen voor mensen die bij drie of meer verschillende verenigingen  zomerdrives hebben bezocht en tot slot de feestelijke drive op 7 oktober. Als afsluiting was er een barbecue die eenieder een ruime keuze bood om iets naar zijn gading te vinden.
mei-2012
Het studentenkampioenschap van Nederland van zondag 6 mei is gewonnen door Utrecht met de heren Westerbeek uit ons district in het team! Zie foto voor een sfeer impressie. mei-2012
Stuur voor Wim de Groot, Beter Zicht.
Op donderdagavond 26 april heeft Wim de Groot van niet rokers bridgevereniging  Beter Zicht uit Zoetermeer, een ?stuur? ontvangen uit handen van Jos de Wit, bestuurslid van het district Delft, namens de NBB. Wim richtte Beter Zicht achttien jaren geleden op en was sindsdien de stuwende kracht en voorzitter van de vereniging. Naast zijn vele bestuurswerkzaamheden heeft hij zich ingespannen om de bridgesport in Zoetermeer te promoten.
Tijdens de algemene ledenvergadering droeg hij samen met twee andere bestuursleden van het eerste uur het bestuursstokje over en werd hij benoemd tot erelid van de vereniging.
apr-2012
Op zaterdag 21 april jl. werd de Toekomstdrive van het district gehouden in het 2B-Home te Zoetermeer. Een drive slechts voor de bridgers die zojuist het klaver of ruitenboekje van Berry Westra hebben gehad. Er deden ruim veertig paren aan mee. Een zeer gelaagde en vooral gezellige dag onder leiding van Loes van Berkel. De volledige uitslag kunt u hier vinden. apr-2012
Op zaterdag zijn 41 cursisten in Pijnacker geslaagd voor examen Clubleider A  zie CLA_Geslaagden
 
apr-2012

Kei voor Hanny Satijn, ABV Maassluis
Terwijl Hannie Satijn op 5 april als wedstrijdleidster van die avond druk doende was met de gebruikelijke voorbereidingen voor die speelavond werd haar aandacht door voorzitter Dick Beek even gevraagd voor Jac Remmen die namens de NBB aanwezig was.
Hij kon haar meedelen dat vanwege haar buitengewone inzet voor de ABV Maassluis en voor het bridgen in het algemeen de NBB had besloten tot het toekennen aan Hannie van een Kei.
Hannie was van 1998 tot 2006 bestuurslid van de ABV Maassluis, eest als secretaris en later als hoofd TC en wedstrijdleidster. Ook na haar bestuurstijd  bleef zij zeer actief. Wedstrijdleidster, afmeldpunt en arbiter. Zij begeleidde de invoer van de nieuwe bridgemates en beheert het spelmateriaal.
Zij was ook op een tweede front actief n.l. bij de NVVH. Daar heeft zij vijfjaar geleden een bridge afdeling opgezet. Dit jaar organiseerde zij voor de tweede maal een landelijke Bridgedag voor mensen van de NVVH. Onder groot applaus reikte Jac Remmen de Kei uit aan Hannie Satijn als blijk van waardering voor het vele door haar verrichte werk.

apr-2012

KEI voor Frans van der Ploeg, Sweet Lake Bridgers
Op 31 maart heeft Sweet Lake Bridgers haar 10-jarig bestaan gevierd met een drive gevolgd door een diner.
Na afloop van het bridgen werd Frans van der Ploeg door Riet Middelhoek, voorzitster toegesproken. Zij bedankte hem voor het vele en voortreffelijke werk dat Frans sinds de oprichting van de club heeft verricht. Hij is een van de oprichters en initiatiefnemers en vanaf het begin bestuurslid geweest. Hij organiseerde de clubavond, stimuleerde spelpeilverbetering, introduceerde de geautomatiseerde uitslagverwerking en had daarnaast ook veel aandacht voor het sociale aspect van Bridgen op een club. Met een fraai cadeau en bloemen sloot zij haar toespraak af. Daarna richtte Jan van der Meulen, voorzitter district Delft zich namens de NBB tot Frans. Ook hij onderstreepte de bijzondere verdiensten van Frans voor het Bridgen en Sweet Lake Bridgers. Op grond van deze kwaliteiten heeft de NBB besloten aan Frans van der Ploeg een KEI toe te kennen die Jan onder een luid applaus overhandigde

mrt-2012
Uitslag 12e Follow-up toernooi, 31-maart Zoetermeer
 
mrt-2012
De Open Paren competitie van het district zit er weer op. Kampioen in de Hoofdklasse zijn geworden Koos van der Meer en Henk Werkman, ze mogen volgend jaar in de 2e divisie spelen. In de eerste klasse hebben Tim Kuip en Rian de Waaij (links op de foto) en in de 2e/3e klasse Tom Spaan (2e van rechts met invaller) met Eric Rozendaal gewonnen. Proficiat allen. Van de hoofdklasse mogen de nummers 2, 3 en 4 samen met andere districten deelnemen aan promotiewedstrijden in Utrecht om alsnog een plekje in de 2e divisie te bemachtigen. mrt-2012
De Gemengde Paren competitie met 50 paren in de Altenahoeve te Delft is be?ndigd. De winnaars zijn Barbera Wiemer en Roland van Ommen met een gemiddelde van 58,99%. Tweede zijn geworden Hedwig van Glabbeek en Willem jan Maas en derde Toos van der Helm met Folkert Majoor.
De eerste zes plaatsen zich automatisch voor de halve finale van het NK.
jan-2012
ODD-1 kampioen in hoofdklasse ADe viertallencompetitie van het district zit er weer op. Tot aan de laatste wedstrijd was het spannend in de hoofdklasse. ODD-1 won uiteindelijk voor Pijnacker-2 in de hoofdklasse A en DBC-5 voor Pijnacker-3 in de hoofdklasse B. Hier werd de Gahaktmolen-2 na een aantal weken aan kop gestaan te hebben derde.
DBC-5 kampioen in hoofdklasse B
dec-2011
Uitslag 11e Follow-up toernooi
 
sep-2011
Elf nieuwe clubs in het district! Na opheffing van district Vlaardingen breidt Delft fors uit.
"De clubs van het district Vlaardingen hebben besloten dit district met ingang van het seizoen 2011-2012 op te heffen. Elf clubs hebben gekozen toe te treden tot het district Delft. We heten deze verenigingen graag welkom en vertrouwen er op dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons. Op 24 augustus komt het districtsbestuur bijeen met de nieuwe clubs om kennis te maken, informatie uit te wisselen en wensen t.a.v. de organisatie van de districtscompetitie te bespreken"
Jan van der Meulen, voorzitter DD
24 augustus was de kennismakingsbijeenkomst  Presentatie DKL 24-aug.pdf
sep-2011
Op 14 mei hebben 16 delftse cursisten mee gedaan aan het CLB-examen. De volgende deelnemers zijn hiervoor geslaagd: Paul Cuijpers, Wil van Geffen, Jan Giezen, Pieter Hilferink, Bert van de Mosselaar, Joke Tousain, Leo Tousain, Ad van de Ven en Rogier Wolff. De volgende vier deelnemers hebben het rekengedeelte gehaald en moeten nog een herkansing wagen voor het spelregelgedeelte: Gerrit van Dijk, Piet Duijndam, Tanja Snel, en Jan Veldhuizen. Allen gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Landelijk is 54 % geslaagd voor de spelregels en 65 % geslaagd voor het rekengedeelte. In het district Delft is dit 56% en 80%. mei-2011
Den Haag wint NK Studentenviertallen 2011 Op zondag 22 mei organiseerde organiseerde Paris, de denksportvereniging van het Delftsche Studenten Corps, voor het achtste achtereenvolgende jaar het toernooi voor studentenviertallen. Tien universiteiten namen deel in de ?Zaak?, zoals soci?eit Phoenix in de wandelgangen wordt genoemd.
Het viertal Aarnout Helmich-Gerbrand Hop en Dennis Stuurman-Chris Westerbeek was duidelijk de sterkste en versloeg Nijmegen in de finale.
mei-2011
Wim Lotgering overleden
Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat in de avond van 30 april Wim Lotgering is overleden. Wij wisten dat Wim ernstig ziek was, maar dit bericht kwam toch onverwacht.
Wim is vele jaren een steunpilaar voor het district geweest. Hij vervulde de functie van secretaris, maar ook toen hij geen offici?e functie meer had, was hij steeds bereid om taken voor het district te vervullen. Spellen dupliceren voor de districtscompetities, arbitreren en het verzorgen van andere ondersteunende taken voor de organisatie van speelavonden. Bovendien verzorgde hij vele jaren tot in de kleine uurtjes de uitslagen van het viertallen voor de website en de verenigingen. We deden nooit een vergeefs beroep op hem.
Wim was daarbij het schoolvoorbeeld van een vrijwilliger die zich niet op de voorgrond stelt. Het ging hem slechts om het leveren van een goede bijdrage en daarin stelde hij nooit teleur.
Wij zullen Wim erg missen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.
Jan van der Meulen, voorzitter
mei-2011

Chris Westerbeek is met Fred de Wilde Rotterdam eerste geworden in de Tweede Divisie paren Regio III. Zij promoveren naar de Eerste Divisie. Op de foto de vier promovendi: Fred de Wilde en Chris Westerbeek (1e) en Frank van den Heuvel en Pieter Koenen (2e) met RKL Peter Hoogweg. De promotie van de nummers twee is nog onder voor behoud.

apr-2011

Toekomstdrive Zaterdag 16-april organiseerde Loes van Berkel de Toekomstdrive in het 2B-Home in Zoetermeer. Er deden tien paren mee bij de beginners en 26 paren bij de gevorderden. Een geslaagde en gezellige dag met een hapje en een drankje.

apr-2011

Erik van Noort en Rob Langhout zijn kampioen geworden in de Hoofdklasse Open Paren van het district. Tot op het laatste moment was het bloedstollend spannend. In de laatste negen spellen was het steeds stuivertje wisselen. Een arbitrale beslissing na afloop was bepalend, waardoor Chris en Ricardo Westerbeek het kampioenschap misliepen. De 42-jaar oude trofee ging daarmee naar Erik en Rob. Beide paren mogen volgend jaar wel in de 2e divisie spelen. De nummers drie, vier en vijf kunnen op zondag 29 mei in Utrecht met deelnemers van andere districten strijden om extra promotieplaatsen. In de eerste klasse werden Gerard Mulder en Arie Spliter kampioen. Ook promoveren Bas en Frenk Wiersma met Henk Steer en Fokko Bos. In de tweede klasse zijn Ad en Marianne van de Ven kampioen geworden, tweede Marco woestenburg met Jaap Roos en derde Peter Speicher met Leo Antheunis. Proficiat met deze promoties.

mrt-2011

Uitslag 10e Follow-up Bridgetoernooi

mrt-2011
Gemengde Paren Woensdag 19 januari was de laatste zitting van de Gemengde Parencompetitie, met 44 deelnemende paren. Op deze avond haalden Yvonne en Joop Weisbeek een hoge score en werden daarmee winnaar. Vijf paren plaatsten zich voor de NK halve finale Gemengde Paren in Utecht. Ook op de foto de nrs twee en vier : Thea Willemse met Peter Ladan en  Maartje de Jonge met Marc 'd Ancona. jan-2011
Kampioen Hoofdklasse viertallen 2010-2011PBC-3 Kampioen Viertallen Hoofdklasse Als afsluiting van het viertallen vonden 18 december de laatste twee ronden in de Hoofdklasse plaats. PBC-3 begon deze dag met een kleine voorsprong op Berkel-1. Ook de Gaech-1 was nog in de race. Twee nipte overwinningen van 17 en 13 waren voor PBC-3 net genoeg om met twee VP's Berkel op afstand te houden. Daarmee promoveren Maartje de Jonge, Marc 'd Ancona, Koos van der Meer en Henk Werkman uit het district naar de 2e divisie. Proficiat! Berkel-1 werd tweede en promoveert ook. dec-2010

Download de GidsVoorBridge.pdf van Bob Stravers. In de Gids voor bridge staan uitsluitend de regels die elke bridger aan tafel moet kennen om correct en met plezier te kunnen bridgen. Dus zonder de noodzakelijke tekst en regelgeving voor arbiters.

nov-2010

BC No Smoke stapt over naar district Delft
Op 13 oktober 2010 hebben we bericht ontvangen van de NBB dat de verhuizing van de B.C. No Smoke van het district Den Haag naar het district Delft e.o. nu ook administratief geregeld is. We heten deze bridgeclub en de 157 leden van harte welkom! B.C. No Smoke is gevestigd in Poeldijk en heeft daardoor een duidelijke binding met het Westland. Dat leidde er in de afgelopen jaren toe dat wij regelmatig vertegenwoordigers van deze club zagen onder de deelnemers aan kaderbijeenkomsten in ons district. Omdat het eigenlijk logischer was om ook aan de andere activiteiten zoals de competities in ons district deel te nemen, is enige maanden geleden aan de NBB gevraagd deze overgang mogelijk te maken. Het districtsbestuur vertrouwt er op dat No Smoke zich snel zal thuis voelen in ons district.

okt-2010

Stuur voor Henk Rijerkerk. Jl. zaterdag (1 mei) werd bij het 15-jarige jubileum van de bridgeclub Alert in Zoetermeer een Stuur uitgereikt aan Henk Rijerkerk (rechts). Gerard Martel - voormalig vice-voorzitter van het district - zette Henk in aanwezigheid van zijn vrouw Joyce en vele bridgers van Alert in het zonnetje. Henk heeft veel voor de bridgesport in Zoetermeer en omgeving betekend en natuurlijk ook voor zijn club Alert.
Klik op de foto voor een grotere versie

mei-2010
Geslaagden cursus Clubleider A. Zaterdag 24 april jl. hebben 28 deelnemers aan het examen voor de cursus Clubleider-A meegedaan. De cursus werd gegeven door Evert Angad-Gaur in Pijnacker en De Lier. 27 deelnemers zijn hiervoor geslaagd. Ruim 96 procent, terwijl landelijk 88 procent slaagde. E? kandidaat in ons district slaagde Cum laude: de heer Neef uit Berkel en Rodenrijs. Allen van harte gefeliciteerd.  De clubs in ons district mogen ook blij zijn, gemiddeld heeft elke club er nu een clubleider A bij. apr-2010
De Toekomstdrive van het district is met maar liefst 40 paren gehouden. Een succesvolle en gezellige dag voor deze paren, waarvan we verwachten dat ze nog veel plezier aan deze geweldige sport gaan beleven. apr-2010
Goede resultaten in de bondscompetities Open Paren. In de 1e divisie eindigden Bas van der Hoek en Iwan Doyer op de derde plaats en promoveren daarmee naar de meesterklasse. In de 2e divisie regio 3 werden John van der Meij en Ron van der Werf kampioen (op de foto met de nrs 2 Laura Dekkers & Dennis Stuurman) en in regio 2 won Marten Wortel met zijn partner Han Peters, zij promoveren naar de 1e divisie.

Klik op de foto voor een grotere versie
apr-2010
NK Gemengde Paren, District Delft bovenmaats vertegenwoordigd in de finale bij de NK Gemengde Paren. Zeven Delftse gemengde paren overleefden de schifting  van 120 naar 60 paren in de halve finale. In de finale werd helaas niet noemenswaardig gescoord. Toch een mooie prestatie van het district Delft dat in haar eigen  GP competitie een grote en nog steeds groeiende deelname heeft. mrt-2010
De Gemengde paren competitie 2009-2010 is gewonnen door Marcella en Jac Remmen.
De eerste zes paren hebben zich geplaatst voor de halve finale in Utrecht. Marcella en Jac Remmen (invaller Frank Potjer op de foto) winnen de Gemengde Paren competitie van het district Delft. Ria Bakker en Loek de Groot (links) worden tweede. Aren?Heijmans en Klaas Munneke (rechts) derde.
Klik op de foto voor een grotere versie
jan-2010
Nieuwe Alerteerregeling per 1-sep-2009    Zie de aparte pagina met meer info Alerteerregeling 2009 sep-2009
Prijswinnaars zomerdrives De zomer ligt nu echt achter ons en daarmee ook de zomerdrives. Het district heeft de deelname aan de zomerdrives willen aanmoedigen door enkele prijsjes ter beschikking te stellen voor diegenen die de vijf hoogste scores behaalden bij minimaal drie verschillende verenigingen. Winnaar van de eerste prijs werd met een score van 337,85% Sijke Hoekstra. De tweede prijs gaat naar Ron van der Werf met 326,76% en de derde prijs naar Bert de Klerk Wolters met 323,52%. Verder werden nog enkele flessen wijn verdiend door een aantal spelers die vijf keer bij drie verschillende verenigingen aan de zomerdrives hebben mee gedaan. sep-2009
Uitslag 7e Follow Up toernooi
 
26-sep-2009

Zaterdag 16 mei j.l. organiseerde het District Delft voor de 13e maal de Toekomstdrive. Onder leiding van Loes van Berkel ? zij nam het stokje over van Gerard Mart? ? bonden 18 paren de strijd aan. De drive vond plaats in De Ark in De Lier. Voor de eerste maal was het district uitgeweken naar het Westland. Daar zouden zich de meeste cursisten bevinden; in ieder geval meer dan in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp bij elkaar. Helaas lieten de cursisten vanuit het Westland verstek gaan en uiteindelijk deed slechts 1 paar uit  ?s-Gravenzande mee.
De drive werd gespeeld in een zeer gemoedelijke sfeer en de beste 3 waren: mw & dhr Koot, mw Zwetsloot & dhr van der Ploeg, mw van Rijkom & dhr van der Meer. Zie voor een volledige uitslag Uitslag Toekomstdrive 2009
Afgaande op de spontane reacties na afloop kunnen de deelnemers terugzien op een zeer geslaagde dag.

16-mei-2009

Zondag 3 mei organiseerde Paris (de schaak- en bridge ondervereniging van het Delftsche Studenten Corps, opgericht in 1884, dus dit jaar het 25-ste lustrum!) in samenwerking met de NBB het Open NK voor studentenviertallen. Team ?Rotterdam? (Laura Dekkers, Marion Michielsen, Lotte Leufkens en Yke Smit versloeg Utrecht (Sigrid en Jamilla Spangenberg met Frank Visser-Dennis Stuurman) en mocht de Helena Cup met de champagne in ontvangst nemen.

3-mei-2009
STUUR voor Arné Heijmans.
Tijdens de Paasdrive van Prometheus, op dinsdag 7 april heeft Jan van der Meulen, voorzitter van het district Delft namens de NBB een STUUR uitgereikt aan Arné Heijmans. Het Stuur is door de Nederlandse Bridge Bond in het leven geroepen als blijk van erkenning en waardering voor die mensen die zich jarenlang met bestuurlijke werkzaamheden voor hun vereniging of district verdienstelijk hebben gemaakt. In die categorie past Arné als geen ander. Zij was meer dan vijf en twintig jaar penningmeester van Prometheus. Daarnaast betekende zij veel meer voor de club. Zij zat in de organisatie voor sportuitwisseling tussen Delft en de Engelse zusterstad Kingston upon Thames. Zij zorgde altijd voor een goed gevulde prijzentafel voor de bridgedrives. Dit bereikte zij door overal waar ze kwam te letten op presentjes die in de aanbieding waren. Het organiseren van bridgecursussen, een must voor een bridgeclub om aan nieuwe leden te komen, nam zij ook op zich. Daarvoor ontwierp ze flyers en ging zelf huis aan huis langs om ze te bezorgen. Op zeer enthousiaste wijze heeft zij deel uitgemaakt van de lustrumcommissie die de viering van het veertigjarig bestaan van het district Delft in 2007 tot een groot succes heeft gemaakt. Kortom de leden van Prometheus en de Nederlandse Bridge Bond zijn trots op haar!
7-april-2009
Uitslag 6e FollowUp toernooi 4-april-2009
Open paren '09.
Gerrie Hendriks en Helen Speicher (midden) winnen Open Paren. Vanaf de eerste avond hadden Helen en Gerrie de leiding in de Open Paren competitie van het district en stonden die niet meer af. De 1e klasse is gewonnen door Willem Wortel en Paul Breukel (links). De 2e-3e klasse door Wouter Prins en Rob Kuijper (rechts).
1-april-2009
Gemengde paren '09. Kees Schipper (jarig) en Sijke Hoekstra winnen de Gemengde Paren competitie van het district. De laatste avond moest er nog wel iets gebeuren. Maar zelf een goede score en de concurrentie iets minder bleek genoeg te zijn. De eerste vijf paren plaatsten zich voor de halve finale Nederlands kampioenschap in Utrecht. Een bijzonder gezellige competitie, waaraan dit jaar maar liefst 38 paren deelnamen. 21-jan-2009
KEI en erelidmaatschap WBC voor Geert Groenewegen. Tijdens de feestelijke Nieuwjaarsdrive van WBC verraste Jan van der Meulen, voorzitter van het district de aanwezigen met een toespraak waarin hij Geert Groenewegen in het zonnetje zette. Geert heeft zich de afgelopen 15 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt door o.a. de wedstrijdleiding voor de 2 speelavonden te verzorgen, cursussen te volgen, de verworven kennis aan anderen over te dragen, twee keer per jaar de succesvolle Bloemendrive te organiseren, WBC op een enthousiaste wijze te vertegenwoordigen in het district en er voor te zorgen dat spelers die zonder partner zitten toch kunnen meedoen aan de clubavond. Niet onvermeld mag blijven dat zijn vrouw Tiny hem in veel van deze taken op een voortreffelijke wijze heeft ondersteund! Geert zal deze werkzaamheden aan het einde van dit seizoen be?ndigen. Namens de NBB mocht Jan van der Meulen hem als blijk van waardering en erkenning een KEI uitreiken. Vervolgens stelde Henk Kok, de voorzitter van WBC de aanwezige leden voor om Geert ook tot erelid van WBC te benoemen. Met een luid applaus gaven deze te kennen hier van harte mee in te stemmen! 7-jan-2009
De viertallencompetitie 08-09 is afgesloten met een centrale speeldag voor de Hoofdklasse. DBC-5 zorgde voor een behoorlijke eindsprint. Pijnacker-1, die vanaf de eerste speelweek de leiding stevig in handen had genomen, werd in de laatste wedstrijd ingehaald. Zowel DBC als Pijnacker promoveren naar de 2e divisie.  Proficiat Ingrid van Schagen, Rudy visser, John van der Meij en Harry Geelen van DBC-5. dec-2008
STUUR VOOR DORIEN BINK Tijdens de ALV van de bridgevereniging Bleiswijk op 30 september werd Dorien Bink verrast door Jan van der Meulen die  haar namens de NBB een STUUR uitreikte. Dorien was 30 jaar bestuurslid, verzorgde o.a. de afzegtelefoon en de aandacht voor Lief en Leed. Door haar enthousiasme is Bleiswijk een club met oog voor het sociale aspect van een vereniging. Het STUUR is een terechte waardering voor een zeer waardevolle bestuurder! 30-sep-2008

Uitslag 5e Follow Up Toernooi
 

27-sep-2008
Klik voor grotere versieKEI VOOR MAURICE PEEREBOOM.  Op 20 september heeft De Gaech zijn 25-jarig bestaan gevierd. Bij de start van deze feestelijke dag werd Maurice Peereboom uitgebreid in het zonnetje gezet. Eerst werd hij door Wim Smit - voorzitter van De Gaech - benoemd tot erelid van De Gaech en daarna reikte Jan van der Meulen hem namens de NBB een Kei uit, als blijk van waardering voor zijn niet aflatende inzet voor het bridgen in het algemeen en De Gaech in het bijzonder. 20-sep-2008
Uitslag Toekomstdrive 2008
 
17-mei-2008
19 april hebben 13 cursisten aan het examen Clubleider-A deelgenomen. Alle deelnemers zijn geslaagd.
dhr. J. van Die Zoetermeer, dhr. E.  Smith Voorburg, dhr. A.  Peters Poeldijk,
mw. J.H.  Schreuders-Corts Leidschendam, mw. H.M. van Egmond-van Moll Voorburg,
dhr. R.M.C. van der Ark Monster, dhr. A.G.A. van der Arend Rijswijk ZH, mw. E. van Loenen Voorburg, mw. C.  Rodenburg-v.d.Harst 'S-Gravenhage, dhr. J.L.L.  Voorham Honselersdijk,
dhr. A.H.G.W. Jautze 'S-Gravenhage en mw. E.H.M. de Mony? 'S-Gravenzande
19-apr-2008
Uitslag van het 4e follow-up toernooi
 
5-apr-2008
De Open Paren competitie van het district is ten einde. Gerrit Ros en Pierre Speiser, midden, wonnen de hoofdklasse. Ria Bakker en Lucy Timmer, links, wonnen de 1e klasse. Ad en Marianne van de Ven, rechts, wonnen overtuigend de 2e/3e klasse. 2-apr-2008

Stuur voor Arie de Bruin van DBC.

Vorig week kreeg Arie de Bruin van DBC het Stuur uitgereikt van vice-voorzitter Loes van Berkel van het NBB district Delft.
 
Het Stuur kreeg hij voor zijn bijzondere diensten en inspanningen. Arie is al 30 jaar penningmeester van DBC.

5-feb-2008
Gemengde Parencompetitie 2008

De winnaars Klaas Munneke met invalster Marian Smit voor Anne-Marie Bennik.

Oud winnaars Jan en Inge van der Meulen (nu 2e) en Sijke Hoekstra met Cees Schipper (nu 3e). Vierde werden Ilonka van Driel en Teun Huijer.
jan-2008
Viertallenkampioenschap. De viertallencompetitie van het district is be?ndigd. De laatste speeldag van de Hoofdklasse werd gebruikt om de kampioen in elke klasse te bepalen. In de 3e klasse is DBC-12 met Wim Lotgering kampioen geworden. In de 2e klasse heerste Monsterscore-1 en Bleiswijk-1 in de 1e klasse. Berkel-1 is kampioen geworden in de Hoofdklasse en DBC-4 eindigde op de 2e plaats. Beide teams promoveren naar de 2e divisie. dec-2007
Frits Kellenbach benoemd tot Erelid van het district. Tijdens de Algemene Vergadering van het district op 24 november 2007  is Frits Kellenbach benoemd tot Erelid van het district vanwege de grote verdiensten die hij heeft gehad voor de organisatie en ontwikkeling van Bridge in ons district. 24-nov-2007
Uitslag 3e Follow Up toernooi 29-sep-2007
Jubileum Slotdrive van het district een succes.
Zondag 30 september werd in het kader van het 40-jarig jubileum van het district Delft in het Witte Paard te Nootdorp de serie feestelijkheden afgesloten met de Jubileum Slotdrive. Dit feest resulteerde in een bijzondere gezellige dag waar ruim 140 paren op afkwamen. Er werden twee zittingen van 21 spellen gespeeld. Een heerlijke lunch, diverse hapjes en drankjes maakten het feest compleet. Een primeur voor deze drive was dat de gehele dag de actuele stand op een scherm geprojecteerd werd, hetgeen door de deelnemers actief bekeken werd. 

Aan het einde werden door de voorzitter Jan van der Meulen van het district  en Loes van Berkel van de Jubileumcommissie ook de prijzen voor de Jubileum Zomerdrives uitgereikt.
Roland van Ommen en Arie Splinter wisten de slotdrive op hun naam te schrijven.
30-sep-2007
Estafettedrive  Zaterdag 23 juni is in het kader van het 40-jarig jubileum van het district een estafettedrive voor vrijwilligers  gehouden.
In een bijzonder prettige sfeer van 10 tot 10 met lunch en diner maakten de omliggende districten, het districtsbestuur en de verenigingen het elkaar aan de bridgetafel erg lastig. Na 75 spellen werd het team Vrijwillig Passief van De Gehaktmolen kampioen. De Blauwe Druif van WBC pakte de tweede plaats. Leiden toonde zich het sterkste district. De volledige uitslag.
23-jun-2007
Op 12 mei jl. is in Pijnacker een CLB-examen gehouden. Van de 17 deelnemers zijn er 10 geslaagd.
Het district Delft wil deze CLB-ers graag van harte feliciteren. dhr. J.G.A.  Brandt Leidschendam, dhr. A. van Hoek Delft, dhr. B.C.P. van der Last Berkel en Rodenrijs, mw. J.  Otten-Varkevisser Rijswijk, dhr. M.  Peereboom Delft, mw. F.  Roeleven Rijswijk, dhr. P.B.M.  Steenweg Nootdorp, dhr. W.  Zijderveld Delft, dhr. P.  Ladan Delft, dhr. J. van Schilt Zoetermeer
12-mei-2007
uitslag toekomstdrive 2007 12-mei-2007
Zaterdag 14 april hebben 25 kandidaten het Clubleider-A examen gedaan. Op ?n na is iedereen geslaagd. Een mooi resultaat voor docent Evert Angad-Gaur en voor het district en de verenigingen, die er weer vele clubleiders bij hebben.Lijst met alle geslaagden apr-2007
Anke Wijma en Claudia vd Salm Nederlands kampioen damesparen.
Nadat Anke en Claudia zich al een plek hadden verworven voor het 2e dames team dat Nederland zal vertegenwoordigen op het open EK eind juni in Antalya hebben ze tijdens dit warme weekend bewezen dat dat een juiste keus was door Nederlands kampioen damesparen te worden in Utrecht.
15-apr-2007
Frank Visser nederlands kampioen jeugdparen 1-apr Frank Visser is samen met Rosaline Barendregt Nederlands kampioen paren bij de junioren geworden. 1-apr-2007
Uitslag 2e Follow up toernooi 24-mrt-2007
De kwartfinale van het Ruitenboer toernooi is zondag 4-maart in het 2B-Home te Zoetermeer gehouden. Een samenwerking tussen de districten Den Haag en Delft. Bijna 100 paren streden om de 25 hoogste plaatsen die recht geven op een ticket voor de halve finale. Rob de Wit en Yvonne Jansen (DBC) legden beslag op de eerste plaats. Bovendien plaatsten zich nog 15 andere paren uit het district Delft. 4-mrt-2007
De Gehaktmolen kampioen 2e Divisie. De Protestcommissie van de NBB heeft uitspraak gedaan en een aantal imp's aan de Gehaktmolen toegekend. Deze zijn daarmee nu ongedeeld kampioen in de 2e divisie geworden. Proficiat, van de Hoofdklasse in het district direct door naar de 1e divisie, een mooie prestatie! feb-2007
Lid Gisolf pupillenkampioen nov-2006
Maurice Peereboom en Arjan Twisk van de Gaech winnen biedbeker ! nov-2006
Uitslag FOLLOW-UP drive okt-2006
Het district krijgt de beschikking over 32 BridgeMates. Deze kunnen door aangesloten verenigingen tegen een klein bedrag gehuurd worden voor bijzondere toernooien e.d. Meer informatie bij de dkl. juli-2006
Clubs in Delft luiden de noodklok juli-2006
19 geslaagden voor het CLA-examen.. Er waren 20 deelnemers aan de CLA cursus, 18 daarvan hebben examen gedaan en 17 zijn geslaagd. Twee leden hebben buiten de cursus om examen gedaan.   mei-2006
Uitslag Kwartfinale Ruitenboer 2006 12-mrt-2006
3e Zoetermeerse kroegentocht Einduitslag 26-feb-2006

Uitslag Bridge in de Kas

nov-2005

Uitslag Kroegentocht Zoetermeer 2005

13-jun-2005

Eindstand promotiewedstrijden paren Hoofdklasse --Tweede Divisie 2005

juni-2005

Uitslag Lentedrive Kontrakt, zaterdag 23 april

25-apr-2005

uitslag kwartfinale ruitenboer

8-mrt-2005

Uitslag Bridge in de Kas

20-nov-2004

Uitslag Haagsche Courant Toernooi 2004

7-nov-2004

Uitslag Rottemeren Kroegentocht Bleiswijk

19-juni-2004

Uitslag 1e Zoetermeerse Kroegentocht 6 juni 2004

7-juni-2004

Uitslag toekomstdrive

15-mei-2004