NBB District Delft  


Arbitragehoek

MAIL: Evert

Het district Delft wil districtsleden in de gelegenheid stellen om vragen over spelregels of arbitrages aan te kaarten. De vragen worden behandeld door Evert Angad-Gaur, internationaal wedstrijdleider, bondsarbiter en voorzitter van de protestcommissie van het district. Hij geeft zijn visie op de vragen. 
Je komt van de bridgetafel af en je denkt: “goh, had ik nou de arbiter moeten roepen net?
En wat zou hij dan gedaan hebben ...”  Dit zal iedere bridger wel eens overkomen zijn.  Wel, hier is de oplossing voor u, stuur uw vraag alsnog in.
Voorbehoud : Wanneer u vragen stelt over gevallen waarbij in de praktijk geen arbiter is geroepen - of waarbij u niet in protest tegen de uitspraak bent gegaan - gebruik de antwoorden dan niet om alsnog uw (morele) gelijk te gaan halen bij anderen maar  doe er uw voordeel mee in toekomstige situaties. Bedenk ook dat de overige betrokkenen hier niet gehoord worden maar dat volledig van de door u aangeleverde gegevens wordt uitgegaan.

Tips:

Hoe roept u de arbiter aan tafel?  Lees: De juiste houding na een onregelmatigheid

Download de GidsVoorBridge.pdf  hierin staan de regels die elke bridger aan tafel moet kennen om
correct en met plezier te kunnen bridgen. Dus zonder de noodzakelijke tekst en regelgeving voor arbiters

Inzenden van vragen

Het is nodig dat u duidelijk alle feiten aangeeft
  de vier handen van het spel, het bieden, het eventueel spelen van de diverse slagen voor zover als nodig is.
gebruikte systemen en conventies die nodig zijn bij het probleem.
  de statements van beide partijen en eventueel van de arbiter
  Kortom het liefst zoals men een protestformulier zou moeten invullen, dit medium blijft echter informeel dus kijk hoever u komt.

Voor ons gemak wordt u verzocht dit document in te vullen: Arbitrage sjabloon.doc .
 MAIL: Evert Via deze link kunt u uw mail versturen, alleen nog even het ingevulde document toevoegen, of uw vraag intikken.

 

    2024         Behandelde vragen              

7-mrt teveel kaarten gespeeld in 1 slag
11-feb slag 12 kaarten laten zien
verkeerde hand komt uit
15-jan Vragen naar betekenis bieding
2023  
11-nov
onvoldoende bod en te laat WL roepen
voor de beurt voorspelen
15-okt kaarten laten vallen tijdens het bieden
13-okt vragen naar verzaking door dummy
24-sep Verzaking in dezelfde kleur
Kaart spelen
20-mrt Wel of niet kaart vervangen
Informatie over bieden en spelen
Dubbele verzaking in dezelfde kleur
13-mrt Voldongen verzaking
Ontoelaatbaar doublet
   
2020 en ouder
22-feb
2020
claim door niet verzakende partij maakt verzaking niet voldongen
wel of niet goed verstaan
29-jan doublet op verkeerde informatie
vergissen bij het bieden
10-jan claim met troef buitenboord
Bieden op Ongeoorloofde Informatie
2019 Denkpauze passen en doorbieden
Hartenbod niet gezien (update)
Claim waarbij kaart valt
2018 Wie mag vragen naar onregelmatigheid in bieden
Niet alerteren verder zonder gevolgen
Verzaking in de 12e slag
Verkeerde uitleg corrigeren of niet
Niet alerteren en consequentie