NBB District Delft  


Arbitragehoek

MAIL: Evert

Het district Delft wil districtsleden in de gelegenheid stellen om vragen over spelregels of arbitrages aan te kaarten. De vragen worden behandeld door Evert Angad-Gaur, internationaal wedstrijdleider, bondsarbiter en voorzitter van de protestcommissie van het district. Hij geeft zijn visie op de vragen. 
Je komt van de bridgetafel af en je denkt: “goh, had ik nou de arbiter moeten roepen net?
En wat zou hij dan gedaan hebben ...”  Dit zal iedere bridger wel eens overkomen zijn.  Wel, hier is de oplossing voor u, stuur uw vraag alsnog in.
Voorbehoud : Wanneer u vragen stelt over gevallen waarbij in de praktijk geen arbiter is geroepen - of waarbij u niet in protest tegen de uitspraak bent gegaan - gebruik de antwoorden dan niet om alsnog uw (morele) gelijk te gaan halen bij anderen maar  doe er uw voordeel mee in toekomstige situaties. Bedenk ook dat de overige betrokkenen hier niet gehoord worden maar dat volledig van de door u aangeleverde gegevens wordt uitgegaan.

Tips:

Hoe roept u de arbiter aan tafel?  Lees: De juiste houding na een onregelmatigheid

Download de GidsVoorBridge.pdf  hierin staan de regels die elke bridger aan tafel moet kennen om
correct en met plezier te kunnen bridgen. Dus zonder de noodzakelijke tekst en regelgeving voor arbiters

Inzenden van vragen

Het is nodig dat u duidelijk alle feiten aangeeft
  de vier handen van het spel, het bieden, het eventueel spelen van de diverse slagen voor zover als nodig is.
  gebruikte systemen en conventies die nodig zijn bij het probleem.
  de statements van beide partijen en eventueel van de arbiter
  Kortom het liefst zoals men een protestformulier zou moeten invullen, dit medium blijft echter informeel dus kijk hoever u komt.

Voor ons gemak wordt u verzocht dit document in te vullen: Arbitrage sjabloon.doc .
 MAIL: Evert Via deze link kunt u uw mail versturen, alleen nog even het ingevulde document toevoegen, of uw vraag intikken.

 

2 0 2 3         Behandelde vragen              

   
2-apr Verkeerde hand
20-mrt Wel of niet kaart vervangen
Informatie over bieden en spelen
Dubbele verzaking in dezelfde kleur
13-mrt Voldongen verzaking
Ontoelaatbaar doublet
   
2020 en ouder
22-feb
2020
claim door niet verzakende partij maakt verzaking niet voldongen
wel of niet goed verstaan
29-jan doublet op verkeerde informatie
vergissen bij het bieden
10-jan claim met troef buitenboord
Bieden op Ongeoorloofde Informatie
2019 Denkpauze passen en doorbieden
Hartenbod niet gezien (update)
Claim waarbij kaart valt
2018 Wie mag vragen naar onregelmatigheid in bieden
Niet alerteren verder zonder gevolgen
Verzaking in de 12e slag
Verkeerde uitleg corrigeren of niet
Niet alerteren en consequentie
HIERONDER VOLGENS OUDE SPELREGELS
2017
voldongen verzaking rechtzetten
Welke kaart bijgespeeld
Niet bieden op ongeoorloofde informatie
Keuze-om-leider-te-worden
ongeoorloofde info niet gebruiken
Dummy speelt een andere kaart dan leider zegt

Verzaking en slagen overdragen

Claim en troef vergeten zonder gevolgen

2015

Onzorgvuldige claim

Overtreding of niet

Gespeelde kaart van de leider of niet

verkeerde hand komt uit

score gezien voor het spelen

Pas een redelijk alternatief of niet

Verkeerde claim of niet

Voldongen verzaking in 12e slag

2014  

Wel of niet alerteren of andere opening

Bieden van slam na verkeerde informatie

Te snel bieden na Stop door tegenpartij

Wel of niet alerteren van 2SA na gebruik Niemeyer op 1SA

stop is geen bieding

Foutieve benoeming kaart in dummy

Spelen van een kaart uit dummy

Verkeerde uitleg van een bieding

2013

Arbitrale score na verkeerd terugsteken

Kaarten van vermoedelijke leider

Te weinig kaarten in een hand

veranderen van biedkaarten uit biddingbox

Niet op tijd alerteren en gevolg

Volgbod na denkpauze van partner

Gespeelde kaart

1SA in de uitpas

Doorbieden op ongeoorloofde info

verzaken en extra slagen of niet - 1

verzaken en extra slagen of niet - 2

grote strafkaart consequenties

alerteren op 4-nivo of niet

hoe antwoord geven op vraag om uitleg bod

verspreken bij aanduiden kaart

bieden na denkpauze partner-2

vaststellen overtreding verplicht roepen wl

Kaart tonen maakt dat verzaking voldongen

geen geweldig goede claim

Alleen Stop voor de beurt en daarna niks

6-kaart op 3-niveau

gebruik maken van ingetrokken bieding

passen met 8 punten

uit de hand gevallen of bewust

bieden op ongeoorloofde informatie

nadeel door gedwongen pas

verzaken en verkeerd voorspelen

2012

Afstaan van een slag die er niet is

Pas voor de beurt

hulpmiddelen en eigen vergissing

Weer doorbieden na denkpauze

ingetrokken conventioneel bod

 2011

 

 

 

uitleg goed, bod fout

Muiderbergse vergissing

Wel of niet 1Klaver alerteren

Verkeerd uitkomen na akkoord

Hoe lang de kleur doorspelen

Geen duidelijke uitleg

Afwijking biedsysteem

Aas vergeten

 2010

Corrigeren vergeten alert
Doorbieden na denkpauze partner
Verkeerde claim nonchalant spelen<
schermen - verkeerde uitleg
strafkaarten van spelers
Verzaking en verzaker maakt de slag
Verkeerde uitkomst ongeoorloofde info
Ouder Verwijderd - i.v.m. spelregel wijzigingen niet actueel