NBB District Delft  


Laatste wijziging 29 september 2022

Bridge competities district Delft

Viertallen 2022-2023
Parencompetities

Een van de spelers moet lid zijn van een bij de NBB aangesloten vereniging binnen het district Delft, Den Haag of Vlaardingen of in het district Delft wonen. Uitgesloten zijn deelnemers, die recht hebben op deelname op bondsniveau of die deelnemen of hebben deelgenomen in een ander district (m.u.v. de districten Vlaardingen en Den Haag), tenzij toestemming is verleend.