Bijgewerkt: za 14-12, 21:12

Hoofdklasse

Tussenstand in Ronde 7

HK Team   W        Vp       Gem       Imp    O1D3D5D4P4D6P5P6G1P7
  ODD1  119.07  13.23  165  6,47 10,75 8,77 11,90 13,15 16,64 17,25 18,90 15,24
  DBC3  117.66  13.07  204  13,53 8,10 4,17 19,97 12,75 20,00 15,54 4,46 19,14
  DBC5  114.32  12.7  160  9,25 11,90 16,11 4,92 4,17 19,72 18,19 18,38 11,68
  DBC4  98.68  10.96  39  11,23 15,83 3,89 10,75 12,12 13,34 7,67 9,25 14,60
  Pijn4  90.54  10.06  -12  8,10 0,03 15,08 9,25 7,88 9,75 16,89 8,32 15,24
  DBC6  83.07  9.23  -27  6,85 7,25 15,83 7,88 12,12 9,25 10,00 5,57 8,32
  Pijn5  79.79  8.87  -88  3,36 0,00 0,28 6,66 10,25 10,75 18,47 17,69 12,33
  Pijn6  70.71  7.86  -116  2,75 4,46 1,81 12,33 3,11 10,00 1,53 17,25 17,47
  Gisolf1  70.18  7.8  -137  1,10 15,54 1,62 10,75 11,68 14,43 2,31 2,75 10,00
10    Pijn7  55.98  6.22  -188  4,76 0,86 8,32 5,40 4,76 11,68 7,67 2,53 10,00
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7a
HK - R2: Pijn4-Pijn6 :  59- 21 =   16.89- 3.11
R7: Pijn7-DBC5 :  54- 61 =   8.32- 11.68
ODD1-DBC3 :  38- 54 =   6.47- 13.53
Pijn4-DBC4 :  25- 28 =   9.25- 10.75
Pijn6-DBC6 :  36- 36 =   10- 10
Pijn5-Gisolf1 :  71- 26 =   17.69- 2.31
R7: DBC6-Pijn7 :  37- 44 =   8.32- 11.68
DBC4-Gisolf1 :  57- 60 =   9.25- 10.75
Pijn4-DBC5 :  64- 39 =   15.08- 4.92
Pijn6-ODD1 :  39- 80 =   2.75- 17.25
DBC3-Pijn5 :  118- 38 =   20- 0
R7: DBC4-Pijn7 :  64- 42 =   14.6- 5.4
Gisolf1-DBC6 :  46- 25 =   14.43- 5.57
ODD1-Pijn5 :  72- 36 =   16.64- 3.36
DBC3-Pijn4 :  91- 18 =   19.97- .03
DBC5-Pijn6 :  74- 24 =   18.19- 1.81


Voor opmerkingen over de uitslag en/of suggesties voor de uitslagensite:
Mail naar Klaas Munneke Klaas Munneke (DKL)

#GP# 4441, 59, 21, 16.89, 3.11, 0,,#,#GP# 4465, 54, 61, 8.32, 11.68, 0,,#,#GP# 4466, 38, 54, 6.47, 13.53, 0,,#,#GP# 4467, 25, 28, 9.25, 10.75, 0,,#,#GP# 4468, 36, 36, 10, 10, 0,,#,#GP# 4469, 71, 26, 17.69, 2.31, 0,,#,#GP# 4470, 37, 44, 8.32, 11.68, 0,,#,#GP# 4471, 57, 60, 9.25, 10.75, 0,,#,#GP# 4472, 64, 39, 15.08, 4.92, 0,,#,#GP# 4473, 39, 80, 2.75, 17.25, 0,,#,#GP# 4474, 118, 38, 20, 0, 0,,#,#GP# 4475, 64, 42, 14.6, 5.4, 0,,#,#GP# 4476, 46, 25, 14.43, 5.57, 0,,#,#GP# 4477, 72, 36, 16.64, 3.36, 0,,#,#GP# 4478, 91, 18, 19.97, .03, 0,,#,#GP# 4479, 74, 24, 18.19, 1.81, 0,,#,