NBB District Delft  


8-april-2021

Aan de secretarissen van de NBB District Delft 

Inleiding

Het bestuur van het District Delft wil de leden via deze notitie nader informeren over de stand van zaken van de vereniging. Dat betreft zowel de verantwoording van het seizoen 2019-2020 als de plannen voor de komende maanden.

1 Verantwoording seizoen 2019-2020

Hoewel we formeel de financiële stukken en jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2019/2020 in een Algemene Ledenvergadering dienen te behandelen en vast te stellen, is het voorstel om – gelet op de huidige gezondheidssituatie in ons land – u te vragen per mail op de volgende vragen te reageren:
1.    Kunt u op basis van het verslag van de kascontrolecommissie ermee akkoord gaan dat het bestuur decharge wordt verleend voor het in het seizoen 2019/2020 gevoerde financiële beleid en de penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beheer en de verantwoording daarvan?
2.    Heeft u reactie op het jaarverslag van de secretaris.
Uw antwoorden op deze vragen graag per mail sturen naar onze secretaris via cgml@xs4all.nl.

Mocht u vragen hebben over de financiële stukken dan graag een mail daarover naar a.noort@xs4all.nl.

Kascontrole
Op 14 december 2020 heeft de kascontrolecommissie de financiële aangelegenheden en de hierop betrekking hebbende boekhoudkundige bescheiden over het seizoen 2019/2020 doorgenomen en gecontroleerd.
De kascontrolecommissie heeft geoordeeld dat de uitgaven rechtmatig en doelmatig zijn gedaan en dat de financiële administratie over het seizoen 2019/2020 in orde is.
Het verslag van de kascontrolecommissie is als bijlage 1 na deze notitie opgenomen.

Financiële jaarstukken
In bijlage 2 treft u de financiële documenten aan over 2019/2020.

Jaarverslag secretaris
In bijlage 3 treft u het jaarverslag van de secretaris aan

2 Plannen voor de komende maanden

De plannen voor het restant van dit seizoen zijn noodgedwongen beperkt. We willen een online lentedrive organiseren bestemd voor spelers van ons district. De datum hebben we voorlopig vastgesteld op 29 mei a.s. Nadere info zullen we u binnenkort doen toekomen.

Het seizoen 2021-2022 zal -zo hopen wij- weer “redelijk normaal” kunnen verlopen. Maar natuurlijk is niets zeker, zo hebben wij het afgelopen jaar helaas moeten ervaren. In principe willen wij het gebruikelijke programma van cursussen en competities gaan organiseren. Van de NBB hebben wij begrepen dat de BVC en de CLB-cursussen aan een revisie toe zijn. Zodra er meer bekend is zullen wij u hierover informeren. Het district bestaat volgend jaar 55 jaar. Dit heugelijke feit zullen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

Mocht u vragen opmerkingen of anderszins hebben stel ze gerust we zijn beschikbaar,

Stay *nog even” Safe !

Met vriendelijke groet, Kees van Leeuwen
Secretaris NBB District Delft
06-55553609 Email: cgml@xs4all.nl  


Warning: include(incl/ibt.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vhosts/nbbdelft.nl/httpdocs/Organisatie/brief_verenigingen_alv2021.htm on line 93

Warning: include(incl/ibt.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vhosts/nbbdelft.nl/httpdocs/Organisatie/brief_verenigingen_alv2021.htm on line 93

Warning: include(): Failed opening 'incl/ibt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/vhosts/nbbdelft.nl/httpdocs/Organisatie/brief_verenigingen_alv2021.htm on line 93