NBB District Delft  


Laatste update 7-feb-2020

Kaderdagen

De volgende kaderbijeenkomst is gepland
Kader-bijeenkomsten

We organiseren niet meer per definitie een kaderdag. We kiezen eerder voor kaderbijeenkomsten die een avond of een dagdeel op zaterdag omvatten. Deze zijn bestemd voor iedereen, die in het district of club actief is bij wedstrijdleiding, ‑regeling of arbitrage. Een belangrijk deel van de kaderdag wordt besteed aan nieuws,  demonstraties en oefening op het gebied van de regeltoepassing. De agenda
en precieze aanvang etc. wordt via email aan alle clubs gemeld en hieronder vermeld zodra bekend.
Verdere inlichtingen bij de DKL en bij uw clubsecretaris of wedstrijdleider.

HISTORIE
Nieuwe spelregels 2017 - zaterdag 16 september 2017:  kaderdag nieuwe spelregels 2017.pdf
Bespreking Spelregels - op zaterdag 28 januari 2017 in Pijnacker Kaderdag 2017.pdf
zaterdag 24 oktober 2015 en op zaterdag 23 januari 2016 in Pijnacker. Kaderbijeenkomsten Spelregels 2015-2016.pdf
2014 - 25 oktober Bespreking spelregels, met live arbitrages: Kaderdag 2014-10-25.pdf
in het Parochiehuis te Pijnacker
van 13.30 uur ? 17.00 uur
Onder leiding van Evert Angad-Gaur
Deelname: Gratis
U moet lid zijn van een bij de NBB aangesloten vereniging binnen het district Delft.
De inschrijving sluit bij 55 deelnemers.
2014 mei-juni workshop NBB-Rekenprogramma
De workshop bestaat uit twee avonden en is op woensdag 28 mei en woensdag 11 juni a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in Pijnacker.
Indien mogelijk neemt u een laptop met een werkend NBB-Rekenprogramma mee naar deze workshop.
Het inschrijfgeld bedraagt 10 Euro. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.
Zie verder de flyer Kaderdag 2014-05-28.pdf
2013 : Zaterdag 2 november ?Bespreking spelregels? met livearbitrages zie Kaderdag 2013-11-02.pdf
2013: 29 mei NBB Rekenprogramma  Kaderdag 2013-05-29.pdf.
2012:  27 oktober Bespreking spelregels, met live arbitrages Kaderdag 2012-10-27.pdf
VERVALLEN
Ontwikkelingen betreffende het Bridgeonderwijs kaderbijeenkomst voor Bridgedocenten en andere ge?teresseerden
Doel: Aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven t.a.v. het Bridgeonderwijs.
Doelgroep: leden van de NBB die belangstelling hebben voor deze onderwerpen,
zoals bridgedocenten en bestuursleden van bridgeverenigingen..

Zie
Kaderdag Onderwijs 2010-10-13.pdf

14 april 2010, EHBO voor het Rekenprogramma
Doel:
Oplossen van problemen m.b.t. het NBB-Rekenprogramma en de BridgeMates om de speelavond in goede banen te leiden. Met
name problemen, die de goede voortgang van het bridge ernstig be?vloeden.
Doelgroep: Wedstrijdleiders met enige ervaring om met Bridgemates en het NBBrekenprogramma een avond te leiden.

Zie
Kaderdag EHBO Rekenprogramma 14 april.pdf

oktober 2009 Ervaringen met de nieuwe spelregels
Meer info: Kaderbijeenkomst_31 oktober 2009.pdf
Doelgroep: Leden met een CLA, CLB of WL diploma
Programma: 1. De nieuwe spelregels en ervaringen hiermee
                   2. Voorbeelden van livearbitrages.
mei 2009 Tijdens ALV     Presentatie Idefix over een nieuwe opzet van de clubavonden
"BC Idefix" vertelt hoe zij deze club vernieuwend hebben georganiseerd. Deze club kent een zeer flexibele inrichting van de clubavonden die ? blijkens de stormachtige groei van het aantal leden ? uitstekend voldoet aan wensen van mensen die wel willen bridgen maar niet gebonden willen zijn aan de standaard clubavond van 20.00 ? 23.30 uur 
Idefix presentatie.pdf
1 december 2008    Over NBB Portal
Meer info en aanmelden : Kaderbijeenkomst 1-dec-08.pdf
Doelgroep: Beginnende gebruikers van de portal
Programma: Hoe vul je vakken, tekst etc. in op de website.
Door: Frans Lejeune
Zaterdag 30 augustus 2008 Nieuwe Spelregels
Bij deze en tweede gelegenheid om u te laten informeren over de nieuw spelregels. Kaderdag extra - nieuwe spelregels.pdf

Woensdagavond 14 mei 2008 tijdens ALV :  MijnNBB, wat kan er nu, wat komt er nog.
De kaderbijeenkomst over MijnNBB duurt is onderdeel van de ALV, toegang dus alleen voor deelnemers namens clubs aan de ALV.

Zaterdag 26 april 2008 Nieuwe spelregels
Zoals u waarschijnlijk al weet gaan de spelregels met ingang van 1 september 2008 veranderen. Kaderdag nieuwe spelregels.pdf

26 maart 2008 Rekenprogramma voor Gevorderden
Woensdag 26 maart er een kaderdag geweest over het NBB-rekenprogramma en mijn NBB. Spreker Frans Lejeune van de NBB heeft hierin het district een document toegezegd over het behandelen van een aantal problemen met het Rekenprogramma en de BridgeMates.       Documenten van deze kaderdag Het NBB-rekenprogramma en Bridgemate Pro.pdf

14 november 2007 Alternatieven voor clubcompetities en drives
Vrijwilligersbeleid: ?Hoe vind ik ze, hoe houd ik ze vast? .
Documenten van deze kaderdag Kaderbijeenkomsten.pdf, Clubcompetities.ppt, Vrijwilligers.ppt