NBB District Delft  


Laatste update 7-mei-2022

Kaderdagen

De volgende kaderbijeenkomst is gepland
Kader-bijeenkomsten

We organiseren niet meer per definitie een kaderdag. We kiezen eerder voor kaderbijeenkomsten die een avond of een dagdeel op zaterdag omvatten. Deze zijn bestemd voor iedereen, die in het district of club actief is bij wedstrijdleiding, regeling of arbitrage. Een belangrijk deel van de kaderdag wordt besteed aan nieuws,  demonstraties en oefening op het gebied van de regeltoepassing. De agenda
en precieze aanvang etc. wordt via email aan alle clubs gemeld en hieronder vermeld zodra bekend.
Verdere inlichtingen bij de DKL en bij uw clubsecretaris of wedstrijdleider.

HISTORIE
Nieuwe spelregels 2017 - zaterdag 16 september 2017:  kaderdag nieuwe spelregels 2017.pdf
Bespreking Spelregels - op zaterdag 28 januari 2017 in Pijnacker Kaderdag 2017.pdf
zaterdag 24 oktober 2015 en op zaterdag 23 januari 2016 in Pijnacker. Kaderbijeenkomsten Spelregels 2015-2016.pdf
2014 - 25 oktober Bespreking spelregels, met live arbitrages: Kaderdag 2014-10-25.pdf
mei 2009 Tijdens ALV     Presentatie Idefix over een nieuwe opzet van de clubavonden
"BC Idefix" vertelt hoe zij deze club vernieuwend hebben georganiseerd. Deze club kent een zeer flexibele inrichting van de clubavonden die ? blijkens de stormachtige groei van het aantal leden ? uitstekend voldoet aan wensen van mensen die wel willen bridgen maar niet gebonden willen zijn aan de standaard clubavond van 20.00 ? 23.30 uur 
Idefix presentatie.pdf

14 november 2007 Alternatieven voor clubcompetities en drives
Vrijwilligersbeleid: ?Hoe vind ik ze, hoe houd ik ze vast? .
Documenten van deze kaderdag Kaderbijeenkomsten2007.pdf, Clubcompetities.ppt, Vrijwilligers.ppt