NBB District Delft  


Laatste wijziging 24-jan-2020

Kaderopleidingen

Cursus BVC 2020  "Basisvaardigheden Clubleiding"  -  voormalig CLA (Clubleider A)

Cursus BVC is drie weken uitgesteld. Nieuwe gegevens: BVC cursus 2020.pdf
Aanmelden: Inschrijven BVC 2020
Overzicht inschrijvingen: Deelnemers BVC 2020

Doelstelling Het kunnen leiden van een groep op een bridgeavond van een vereniging.
Hiertoe wordt in de Module Organiseren geleerd om schema's en dergelijke voor clubavonden te kunnen hanteren waarbij gebruik gemaakt wordt van het NBB-Rekenprogramma en daarnaast in de Module Arbitreren de meest voorkomende arbitrages te behandelen , zoals bijvoorbeeld “het onvoldoende bod”.

Cursus Clubleider B (afgelopen)

cursus Clubleider B, start 30 januari 2019
Info: CLB cursus 2019 poster - V2.pdf
Overzicht deelnemers CLB

Doelstelling Het kunnen oplossen van elk technisch probleem op een club. Uitrekenen van een wedstrijden m.b.t. de butlermethode, viertallen, arbitrale scores, Neuberg,  'combi-tafel? en de totaaluitslag van een serie zittingen. Het opzetten van een clubcompetitie. O.a. de spelregels kunnen hanteren  t.a.v. alle technische overtredingen bij het bieden en afspelen.
Cursus Wedstrijdleider

Deze cursus wordt door de NBB gegeven. (Zie website NBB.) U dient in het bezit te zijn van het diploma CL-B.
Daarnaast moet u een spelkennistest (Hoofdklasseniveau) afleggen, tenzij u 2e divisie of hoger speelt.