NBB District Delft

Laatste wijziging 27-dec-2017

Kaderopleidingen

Cursus BVC  "Basisvaardigheden Clubleiding"  -  voormalig CLA (Clubleider A)

Doelstelling Het kunnen leiden van een groep op een bridgeavond van een vereniging.
Hiertoe wordt in de Module Organiseren geleerd om schema's en dergelijke voor clubavonden te kunnen hanteren waarbij gebruik gemaakt wordt van het NBB-Rekenprogramma en daarnaast in de Module Arbitreren de meest voorkomende arbitrages te behandelen , zoals bijvoorbeeld “het onvoldoende bod”.

data & info BVC-cursus poster.pdf  

Cursus Clubleider B Dit seizoen geen cursus  

Doelstelling Het kunnen oplossen van elk technisch probleem op een club. Uitrekenen van een wedstrijden  m.b.t. de butlermethode, viertallen, arbitrale scores, Neuberg,  'combi-tafel? en de totaaluitslag van een serie zittingen.
Het opzetten van een clubcompetitie.
O.a. de spelregels kunnen hanteren  t.a.v. alle technische overtredingen bij het bieden en afspelen.

data & info  

 

Cursus Wedstrijdleider

Deze cursus wordt door de NBB gegeven. (Zie website NBB.) U dient in het bezit te zijn van het diploma CL-B.
Daarnaast moet u een spelkennistest (Hoofdklasseniveau) afleggen, tenzij u 2e divisie of hoger speelt.