NBB District Delft


Laatste wijziging 13-feb-2018

Kaderopleidingen

Cursus BVC  "Basisvaardigheden Clubleiding"  -  voormalig CLA (Clubleider A)

Het District Delft van de NBB nodigt u uit deel te nemen aan de cursus Basisvaardigheden Clubleiding. 6 maandagavonden in Pijnacker of 6 woensdagavonden in de Lier.
BVC Arbitreren (eerste 3 avonden) & BVC Organiseren (laatste 3 avonden) vormen samen de voormalige CLA cursus. U kunt ook aan één module deelnemen.
Alle details: BVC-cursus poster.pdf

Aanmelden: Gesloten -  Deelnemers overzicht BVC

Doelstelling Het kunnen leiden van een groep op een bridgeavond van een vereniging.
Hiertoe wordt in de Module Organiseren geleerd om schema's en dergelijke voor clubavonden te kunnen hanteren waarbij gebruik gemaakt wordt van het NBB-Rekenprogramma en daarnaast in de Module Arbitreren de meest voorkomende arbitrages te behandelen , zoals bijvoorbeeld “het onvoldoende bod”.

data & info BVC-cursus poster.pdf Start 29 en 31 januari 2018  

Cursus Clubleider B Dit seizoen geen cursus  

Doelstelling Het kunnen oplossen van elk technisch probleem op een club. Uitrekenen van een wedstrijden  m.b.t. de butlermethode, viertallen, arbitrale scores, Neuberg,  'combi-tafel? en de totaaluitslag van een serie zittingen.
Het opzetten van een clubcompetitie.
O.a. de spelregels kunnen hanteren  t.a.v. alle technische overtredingen bij het bieden en afspelen.

data & info  

 

Cursus Wedstrijdleider

Deze cursus wordt door de NBB gegeven. (Zie website NBB.) U dient in het bezit te zijn van het diploma CL-B.
Daarnaast moet u een spelkennistest (Hoofdklasseniveau) afleggen, tenzij u 2e divisie of hoger speelt.