NBB District Delft  


Klaas Munneke Erelid district Delft

Dames en heren, leden van de Pijnackerse bridgeclub,
en eregasten Aad Noort, voormalig bestuurder en penningmeester van het district Delft,
en Clarien Oosterhuis, levenspartner van Klaas Munneke.

Aan mij wordt de eer gegund om vanavond Klaas in het zonnetje te zetten
vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor het district Delft.

Ik had dat liever aan onze nieuwe voorzitter, Joyce Hoffman, overgelaten,
maar die was van mening dat ik dat huldigen normaal gesproken tijdens de ALV van het district Delft zou gedaan hebben.
Klaas was daar niet bij omdat hij in Utrecht namens de Pijnackerse Bridgeclub voor de hoofdklassebeker moest strijden.

Bovendien zo meende Joyce, was ik bridgepartner van Klaas en dus kende ik Klaas beter dan zij.
Joyce is een meester in het delegeren.

Dus Klaas, vanavond steken we de loftrompet, dat heb je verdiend.

18 jaar lang heb jij als districtscompetitieleider een enorme inzet getoond.
Dankzij jou waren er niet alleen de uitstekend georganiseerde districtsviertallen- en parenwedstrijden.
Ook het lente- en herfstbridge is jouw initiatief en verdienste.
Het Buskruittoernooi ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het district Delft
is onder jouw bezielende leiding een groot succes geworden.

En, we zijn hier als districtsbestuur te gast bij de Pijnackerse Bridgeclub,
je was ook een stuwende kracht bij de oprichting van het denksporthuis,
waar twee grote bridgeclubs, de Pijnackerse bridgeclub en Multibridge nu een onderkomen hebben.

Om al deze redenen heeft het nieuwe bestuur voorgesteld aan de ALV van het district om je
tot erelid van het district Delft te benoemen, een voorstel dat met unanieme stemmen is aangenomen.

Klaas, bij deze het bewijs van je benoeming tot erelid en een cadeau in de vorm van een cheque,
die je middels onze secretaris, Hedwig van Glabbeek, kunt innen.

Klaas, bedankt voor al inzet en gedrevenheid en ik hoop dat wij nog lang mogen genieten
van jouw hulp en waardevolle adviezen.

Hans Taal, 25 mei, Pijnacker