NBB District Delft  


Twee leden PBC onderscheiden door Nederlandse Bridge Bond

Klik op de foto's voor grotere versies

 

Foto 1: Henk van der Brugge ontvangt zijn onderscheiding uit handen van districtsvoorzitter Hans Nijssen
Foto 2: Klaas Munneke neemt zijn welverdiende onderscheiding in ontvangst

Afgelopen donderdag 6 april ontvingen twee leden van de Pijnackerse bridgeclub PBC de bondsonderscheiding ‘Verenigingskei’. Vanwege hun jarenlange verdiensten was de voorzitter van het NBB-district Delft, Hans Nijssen, speciaal naar het Pijnackerse Parochiehuis afgereisd om Henk van der Brugge en Klaas Munneke te onderscheiden. Namens PBC zette voorzitter Koos van der Meer beiden ook nog in de bloemetjes.

Een Verenigingskei is een landelijke onderscheiding van de Nederlandse Bridge Bond, die niet vaak wordt uitgereikt omdat lang niet elke vrijwilliger in de bridgewereld er voor in aanmerking komt. Men moet namelijk minstens twaalf jaar vrijwilliger (geweest) zijn, en dan ook nog eens tenminste drie heel verschillende werkzaamheden hebben gedaan. En dat uiteraard allemaal onbetaald. Henk en Klaas voldoen allebei royaal aan die criteria.

Henk van der Brugge was sinds 2003 echt actief als vrijwilliger, al trad hij ook voor die tijd al op als vaste arbiter. Pas vorig jaar legde hij zijn laatste functie neer. Van 2003 tot 2014 was Henk lid van het bestuur van PBC, en daarnaast voorzitter van de Technische commissie waar alle wedstrijdzaken geregeld worden. Hij was op die manier een verbindende factor, en wist altijd met veel tact met iedereen rekening te houden en tegelijkertijd met de nodige daadkracht knopen door te hakken. Van 2003 tot en met 2015 organiseerde hij jaarlijks tussen Kerstmis en Oud & Nieuw een traditionele stamppotdrive, waar de deelnemers ’s middags en ’s avonds bridgen en tussendoor naar keuze van heerlijke boerenkool, hutspot of zuurkool genieten. ’s Zomers zorgde Henk van 2003 tot en met 2016 dat het zomeravondbridge van juni tot en met augustus in goede banen verliep, waarvoor hij altijd een grote vrijwilligersploeg op de been wist te brengen. Henk heeft de Zomerdrives van PBC in de wijde omtrek bekendheid gegeven, mede vanwege de groentekistjes die als bijzondere prijzen gelden en daarom felbegeerd zijn. Naast arbiter trad Henk ook regelmatig op als wedstrijdleider. Zeer vermeldenswaard is ook de zomer van 2010, toen de toenmalige exploitant van het Parochiehuis, Jan Banis, van het ene op het andere moment de pijp aan Maarten gaf. Na overleg tussen PBC-bestuur en het bestuur van het Parochiehuis maakte Henk en een medebestuurslid afspraken met Banis over de overname van de voorraden. Henk nam de contacten met de horeca-leverancier over, zodat hij de bestellingen op tijd kon plaatsen én in ontvangst kon nemen. Ook zette hij razendsnel een barcommissie op poten, zodat er steeds voldoende mensen waren om de bridgers van hun natje en hun droogje te voorzien. Tot slot heeft Henk mede aan de wieg gestaan van het Pijnackers bridgekampioenschap, een jaarlijkse drive waaraan elke bridger mee kan doen.

Klaas Munneke was al in de vorige eeuw bouwer van de website van PBC, en zorgt nog steeds als webmaster voor de vormgeving van de site en voor plaatsing van aangeleverde artikelen. Maar ook verschijnen er regelmatig artikelen van zijn eigen hand. Klaas is verder altijd pleitbezorger van technische vernieuwingen, en voert die zodra hij de ruimte krijgt ook et groot elan door. Zo werd op zijn initiatief al meer dan tien jaar geleden een machine aangeschaft waarmee de kaartspellen automatisch geschud worden, en waardoor elk paar aan het eind van een wedstrijd een analyse van hun resultaat mee krijgt. Ook zette hij in 2003 de Pijnackerse Kroegentocht op poten, en had hij jarenlang de lead in de organisatie er van. Pas het afgelopen jaar deed hij hierin een stapje terug. Tot slot is hij al meer dan 15 jaar lid van de Technische Commissie, en als zodanig nog steeds verantwoordelijk voor de technische verzorging van de Oudejaarsdrive, zomerdrives, Kroegentocht en vrijwilligersdrive.

Het is dan ook meer dan terecht dat deze twee supervrijwilligers van PBC een welverdiende onderscheiding kregen.

Foto 3: Klaas Munneke (links) en Henk van der Brugge tonen vol trots de hen toegekende onderscheidingen