NBB District Delft  


Wel of niet 1Klaver alerteren

MK, viertallen

Deler: West

 

Kw: OW

 A 10 4 3 2

 Q 8 5 4 2

 K 7

 3

 

 5

 A 10 6

10 9 4 3

 A K Q 8 4

 K 9 8 6

 K 9 7

 A Q J 5

 J 5

 

 Q J 7

 J 3

 8 6 2

 10 9 7 6 2

 

 

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

  1♣

  2♣

  3SA

  4♣

   OW beweren dat 1♣ gealerteerd was en NZ beweren dat 1♣ niet gealerteerd was.

  Dbl

  Rdl

   p

  4

 

  Dbl

  4

   p

  4♠

 

   p

   p

   Dbl

   p

 

   p

   p

 

 

  Tafelresultaat :  4♠X -6

Probleemstelling:

In het biedsysteem van NZ zou 2♣ een echte ♣-kleur beloven als 1♣ gealerteerd was en minstens een twee-kaart zou aangeven. OW hebben al eerder op andere spellen 5 keer  1♣ geopend en toen gealerteerd (zodanig dat iedereen dat gezien had). Waarom zou het volgens OW nu anders moeten zijn.  Zuid is uitgegaan van het feit dat 1♣ zoals bij de andere spellen op een 2-kaart geboden kon zijn.
Noord wijst er op dat als 1♣ een echte kleur beloofd zijn 2♣-bod nu de twee hoge kleuren en ♥ aangeeft. Volgens Noord is door het niet alerteren van Oost van 1♣ de bieding voor NZ helemaal fout afgelopen.
Wat moet de wedstrijdleider beslissen ?

Antwoord:

Vaststellen wie er gelijk (NZ of OW) heeft wat betreft het wel/niet alerteren van 1♣ is blijkbaar niet gelukt.
Er is wel vastgesteld dat OW al 5 keer eerder een spel waarop zij met 1♣ openden wel gealerteerd hebben.
Dan is het ook zo dat als 2♣ zo specifiek van betekenis is afhankelijk van wel/niet alerteren van 1♣ dat Noord toch zelf ook aktief zou moeten zijn en natrekken wat 1♣ betekent. 

Op grond van het voorgaande:

-          Arbiter kan niet vaststellen wel/niet alerteren

-          Er is wel al eerder 5 maal 1♣ gealerteerd. Zuid wist dat blijkbaar wel.

-          Zelf werkzaamheid van de Noordspeler bij zo?n specifiek bod die afhankelijk is van wel/niet alert

Ik zou beslissen dat het tafelresultaat van 4♠X -6 blijft staan. En OW er op te wijzen om duidelijk te alerteren.