NBB District Delft  


Volgbod na denkpauze van partner

Zomerbridge Pijnacker

Deler: Noord

 

Kw: Niemand

♠  A 2

Q T 8 6 3

  K J 8 6

♣  T 2

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  pas

 pas

..... pas

   ..... pas  = onbetwiste denkpauze en dan passen.

 1SA (*

  2 

 (WL)

 

 (*  = gealerteerd zwakke 1SA (12-14 HCP)

 

 

 

 

 (WL)  =  Oost vraagt  zich af of  Noord nu niet biedt vanwege de denkpauze eerder van Zuid.

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

De WL heeft door laten bieden en tenslotte speelt Noord het kontrakt van 4 gedoubleerd en dat wordt gemaakt. OW vinden dat Noord geen 2 mocht bieden omdat Zuid daarvoor eerst nagedacht alvorens in de eerste biedronde te passen. Dat is ongeoorloofde informatie (OI) voor de Noordspeler waar Noord geen gebruik van mag maken. Volgens OW moet er dus een arbitrale score gegeven worden.
De WL constateert dat NZ een conventie spelen waarbij het 2-bod na een opening van 1SA van de tegenpartij minstens een 4-kaart Ruiten en daarnaast ook minstens een 4-kaart Harten  en/of 4-kaart Schoppen aangeeft en waarbij men dan geen opening hoeft te hebben.
Wat moet de wedstrijdleider beslissen. 

Antwoord: 

Het is waar dat Noord geen gebruik mag maken de OI dat z'n partner nagedacht heeft en vervolgens gepast heeft. Waar het in dit geval omgaat of minstens 80% van de Noordspelers die ook deze conventie spelen na een normale vlotte pas van Zuid met de Noord-kaarten zouden bieden. Ik heb navraag gedaan bij 4 spelers die op de bewuste speelavond meespeelden. Ik heb hun voorgelegd dat er een biedverloop was met een vlotte pas van zuid en heb hun gevraagd wat zij met de Noordkaarten zouden bieden. Zij moesten ook deze conventie spelen. Alle 4 spelers zouden 2 bieden. Dan blijft er niets anders over dan het bod van 2 toe te staan. Pas  met de Noordkaarten is blijkbaar geen GOED alternatief

De beslissing moet dan zijn dat het tafelresultaat van 4X contract blijft staan.