NBB District Delft  


Deler: West

 

Kw: Allen

♠ B T 3
B 9
B T 7 6
♣ A H T 9

 

♠ A V 5 2
A T 6
A V
♣ B 8 7 4

♠ 9 8 7 4
H 7 4 3 2
9 2
6 5

 

♠ H 6
V 8 5
H 8 5 4 3
♣ V 3 2

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 1SA

Pas

2 *)

 pas

 *) = alert à transfer voor

 2 **)

 Pas

Pas

pas

 **) = alert, 2 is verplicht bod

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

Uitkomst is ♣H door Noord. En de eerste 5 slagen zijn als volgt :

1-ste slag : KlH, kl5 kl3 kl4       (slag voor Noord )
2-de slag  : KlA kl6, kl2, kl 7     (slag voor Noord)
3-de slag  : Kl 9, Ha2, KlV, kl8  (slag voor Oost)
4-de slag  : Ha3 Ha5, HaA, Ha9  (slag voor West)
5-de slag  : KlB, HaB,HaH Ru3    (slag voor Oost)
-->
  Ha B door Noord is een verzaking. Men speelt door en verzaking wordt voldongen.
De leider West verliest nu nog Ha V aan Zuid en nog twee  Sch-slagen. De leider speelt Schoppen uit de Westhand. Tafelresultaat is nu 2Ha C.

De arbiter beslist nu dat de score 2+2 moet worden en de WL beroept zich op art 64C als volgt : 

Nu Harten boer de heer er uit gedwongen heeft, is de leider niet meer in staat de Troef V  onschadelijk te maken. Had Noord niet verkeerd voorgetroefd, dan had Oost een kleine ruiten weg kunnen doen, en zuid met een kleine troef de slag kunnen maken. Naspel Ruiten of Sch doet er niet toe, leider verliest 0 ruiten, 1 schoppen, 1 harten en 2 klavers.  Dus 2Ha plus 1.
Nu dit niet meer "normaal" gemaakt kan worden maakt leider 2Ha Contract. Als we vaststellen dat  er een voldongen verzaking is geweest en die recht gezet moet worden. Moet dat wel geschieden op de normale score 2Ha plus 1, dus met rechtzetting 2Ha plus 2.

Antwoord:

1. Er is verzaakt door Noord (tegenspeler) in de 5- de slag, die NIET door Noord (de verzaker) gewonnen is.
2. NZ hebben vanaf slag 5 (de verzakende slag) nog blijkbaar drie slagen gemaakt.
3. Door deze verzaking is het tafelresultaat 2Ha C geworden. 

Zonder verzaking zou het resultaat zoals de wedstrijdleider aangeeft 2Ha+1 geweest zijn.

 Na afloop van het spelen moeten wij i.v.m. de voldongen verzaking (art 64A2) 1 slag overdragen aan de OW-partij  en dan wordt het resultaat die aan OW gegeven moet worden : 2Ha+1 (dit is de Rechtzetting, dus OW krijgen niet het tafelresultaat van 2Ha C, maar na rechtzetting 2Ha+1). 

Wat betreft art 64C is dat in dit geval niet van toepassing. Art 64C wordt alleen toegepast als de compensatie voor OW niet voldoende geweest was, maar dat is hier wel het geval. De spelregels willen NIET straffen, maar rechtzetten.

Een voorbeeld van art 64C is als volgt, stel :

1. Er is verzaakt,  de verzaking wordt voldongen en OW krijgen als tafelresultaat 2Ha-1. De verzaker heeft de verzakende slag niet gemaakt , maar de verzakende partij maakt daarna wel drie slagen.
2. Als er niet verzaakt was dan zouden OW 2Ha +1 gekregen hebben (bij normaal spel dus).
3. Na afloop wordt bij toepassen van art 64A2 aan OW een score gegeven van 2HaC  (1 slag overdragen)

Maar nu is de rechtzetting NIET voldoende en dan wordt i.v.m. billijkheid aan OW toch 2Ha+1 gegeven (art 64C).

In bijzondere situaties kan het zelfs zo zijn dat de verzaking alles behoorlijk verknolt heeft en dat wij daarna na toepassing van art 64C zelfs 3 of 4 slagen extra aan de niet overtredende partij geven.

Dat is hier allemaal NIET van toepassing.

In dit geval is na het toepassen van art 64A alles opgelost. Het resultaat moet worden 2Ha+1.