NBB District Delft  


Probleemstelling

Deler:

 

Kw:

5

T

 

V

V

4 3

 

B

B

 

Zuid speelt als leider een 4contrakt. Na 11 slagen zijn de kaarten zoals aangegeven in het diagram. Zuid is in Noord aan slag en speelt nu T van tafel, Oost 4, Zuid speelt B en West troeft nu met V. Daarna speelt West V en deze wordt door Zuid gewonnen met B.
Zuid is hier niet gelukkig mee, omdat de Westspeler in de 12-de slag verzaakt had en deze verzaking voldongen was. Zuid claimt nu 1 extra slag vanwege de voldongen verzaking van de Westspeler.
De ontboden wedstrijleider laat de score staan, dus OW krijgen 1 slag en NZ ook 1 slag.
Wat vindt U ?

Antwoord

Het is waar dat de verzaking voldongen is. Zie artikel 63 van de spelregels :

ARTIKEL 63 Voldongen worden van een verzaking

  1. Verzaking wordt voldongen Een verzaking wordt voldongen: 1. wanneer de overtreder of zijn partner voorspeelt of speelt in de volgende slag (elk spelen, reglementair of onreglementair, maakt de verzaking voldongen) “.

 Maar dit geval is een uitzondering. In artikel 62 staat :

D. Verzaking in de twaalfde slag.

  1. In de twaalfde slag moet een verzaking, ook al is ze voldongen, hersteld worden indien ze ontdekt wordt voordat de vier handen in het bord zijn teruggestoken. 2. Indien een tegenspeler verzaakt in de twaalfde slag voordat zijn partner aan de beurt is om in die slag te spelen is artikel 16C van toepassing.

 In dit geval moet de verzaking alsnog hersteld worden en dan wint Oost de 12-de slag met ♦V en wint ook de 13-de slag met ♥V.

Jammer voor NZ, maar in dit geval krijgen juist OW beide laatste slagen.

Op de CLA-cursussen leg ik zulke dingen ook uit.