NBB District Delft  


verzaken en verkeerd voorspelen

Parenwedstrijd.

Deler: West

 

Kw: Allen

  A

  T 9

  4

 A 4

 

 T

 6

 

  6

  8 7

  5

  8 7

 

Probleemstelling:

Noord is leider in een 3 kontrakt. Er zijn 7 slagen gespeeld waarvan de leider er 4 van gemaakt heeft. West aan slag speelt in de 8-ste slag ♣T voor. De leider speelt 4 bij, Oost speelt ♣6 bij en uit Zuid ♣7.  Nu speelt de leider uit Noord ♠ A voor. West protesteert en zegt dat de slag door hem gewonnen is met ♣T.

Wat moet de geroepen wedstrijdleider doen ?

Antwoord:

Noord als leider heeft blijkbaar verzaakt en in de volgende slag onterecht voorgespeeld. Dit is een onreglementaire voorspelen in de volgende (dus 9-de) slag. Waarom Noord verzaakt heeft kunnen wij niet weten, maar de verzaking is conform artikel 63A1 voldongen. Er staat :

Een verzaking wordt voldongen:
1. wanneer de overtreder of zijn partner voorspeelt of speelt in de
volgende slag (elk spelen, reglementair of onreglementair,
maakt de verzaking voldongen).

Dus de verzaking is nu voldongen en mag niet meer hersteld worden. Er moet doorgespeeld worden. Het voorspelen van ♠A door Noord is  nu voor de beurt voorspelen en dan mogen zowel Oost als West dit voorspelen accepteren dan wel verbieden (artikel 53). Stel dat het verkeerd voorspelen verboden wordt dan mag de leider ♠A terugnemen en het spel gaat verder vanaf West.

En als het voor de beurt voorspelen geaccepteerd wordt dan gaat het spelen vanaf het spelen van ♠A verder. In beide gevallen zal Noord conform artikel 64A2 na afloop van het spelen aan OW ?n (1) slag moeten overdragen (aangenomen dat NZ vanaf slag 9 nog slagen maken).