NBB District Delft  


verzaken en extra slagen of niet - A

Probleemstelling:  

Ik als Zuid speel een 4 kontrakt. In de 5-de slag speelt Zuid een voor en die wordt door West ingetroefd. Later in de 8-ste slag blijkt West toch een -kaart te hebben. Dus heeft West in de 5-de slag verzaakt. Het kontrakt van 4-gaat nu ?n down.  OW hadden de eerste twee slagen , de verzaakte 5-de slag en 8-ste slag gemaakt.
Zonder verzaking zou 4 met een overslag gemaakt zijn (dus 4 +1). De wedstrijdleider  zei dat conform de regels nu de verzakende slag alsnog zou krijgen en omdat OW na slag 5 nog een slag gemaakt hebben ook nog een extra slag. Dus resultaat 4 +1.
Ik heb het idee dat OW helemaal niet gestraft worden voor hun verzaking. Zonder verzaking zou het 4+1 zijn en na verzaking krijgen wij weer 4 +1. Moet het niet 4 +2 worden.

Antwoord:

Het is toevallig zo dat bij normaal spelen zonder verzaking en na verzaking met toepassing van de spelregels (artikel 64) het resultaat hetzelfde is. Maar u heeft niets te klagen. Het normale resultaat wat u zonder verzaking zou bereiken krijgt u.  De spelregels geven aan dat het daarbij blijft. OW hebben geluk gehad dat het voor hun in dit geval niet slechter uitpakt en voor u is het slechte resultaat ten gevloge van de verzaking hersteld. Het extra straffen van OW is niet wat de spelregels voorschrijven. Uw nadeel ten gevolge van de voldongen verzaking (artikel 63 en 64) moet opgeheven worden en dat is gebeurd.

Het resultaat op dit spel moet dus 4 +1 worden. Precies wat de wedstrijdleider bepaald heeft.