NBB District Delft  


Verkeede uitleg van een bieding

Deler: Oost

 

Kw: Niemand

♠  8

  K Q T 9 5

  A K 9 2

♣  K 9 3

 

♠  K Q 7 4

  6 4

  8

♣  Q J T 7 5 2

♠  A J 6 2

  8 3

  7 6 5 3

♣  A 8 4

 

♠  T 9 5 3

  A J 7 2

  Q J T 4

♣  6

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

 

  P

 p

 

  P

  1

  p

  1♠

  ?  Zuid vraagt wat 2 betekent. Antwoord echte harten.

  2♣

  2

  2?

  X

 

  3♣

  X

  p

  3

  Resultaat : 3 +2.

  p

  p

  p

 

 

Probleemstelling:

NZ voelen zich benadeeld omdat de kaart van Oost geen echte Ha-kaart heeft, terwijl 2 uitgelegd is als een re?le harten. Het is een parenwedstrijd en de andere 6 paren die dit spel gespeeld hebben zitten in 4en hebben 4+1 gemaakt.  Noord zegt dat hij goede uitleg van het 2-bod zeker 4zou bieden. Wat moet je als WL doen ?

Antwoord:

Als OW niet duidelijk kunnen aantonen dat 2volgens het OW-systeem minstens een 4-kaart harten belooft dan is de uitleg fout. Bij twijfel moet de WL ervan uitgaan  dat de uitleg fout is (art 21B1(b).
Ervan uitgaande dat de uitleg fout is dan is de volgende vraag of NZ zelf grote schuld hebben in het niet bieden van 4. Hierbij moet je het NZ-paar soepel behandelen. Ik zou dit niet als een grove fout van NZ bestempelen.

En dus zou ik in dit geval zeggen dat NZ door de verkeerde uitleg benadeeld zijn en de score alsnog vaststellen op 4 + 1. Ik pas hierbij art 12 B toe en corrigeer de schade die NZ hebben gehad door de verkeerde uitleg. Zeer waarschijnlijk hadden NZ zonder verkeerde uitleg ook 4 geboden en 4 + 1 gemaakt.