NBB District Delft  


Verkeerde uitkomst ongeoorloofde info

Gemengde paren distrikt Delft

Deler:  N

 

Kw:  Niemand

K 8 6 3 2

Q

4

A Q J 7 6 3

 

9 7 5

K T 4 3

A 9 8 7 5

4

A

5 2

K J T 6 3 2

K T 9 3

 

Q J T 4

A J 9 8 7 6

Q

8 5

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  1 ♣

  1

  1

 

  2

  pas

  Pas

   X

 

  3

  3 ♠

  pas

  4 ♠

 

 Pas

 Pas

 pas

 

 

Probleemstelling:

Noord moet 4 ♠ spelen en moet Oost uitkomen, maar West komt met  4 uit.
De geroepen WL geeft Noord de kans om de uitkomst  4 te accepteren dan wel niet te accepteren. Noord accepteert de uitkomst niet en  4 wordt dan een grote strafkaart. De leider (Noord) gebiedt Oost nu om met een   -kaart uit te komen. De WL zegt verder aan Oost dat deze GEEN gebruik mag maken van de informatie dat West met een  4 had willen uitkomen. Dat is ongeoorloofde informatie voor Oost.

1-slag :        T,  5,  4 voor  B   (Noord aan slag)
2-de slag :     2,  A,  4 en  5      (Oost aan slag)

Oost speelt nu   9 na die z?n partner West aftroeft en vervolgens is het eindresultaat 4 C
De vraag is of Oost wel   9 had mogen naspelen en moet het tafelresultaat gecorrigeerd worden ??

Antwoord:

De WL heeft blijkbaar aan Oost gezegd dat de uitkomst van   4 door West een ongeoorloofde informatie voor de Oost-speler was. Oost kan niet uit het bijspelen van   4 door West in de eerste slag afleiden dat West  een singleton   heeft, immers de leider kan 4 of 5 klaverkaarten hebben en dan heeft West minstens 2 klaverkaarten .
Het naspelen van  9 door Oost moet behandeld worden als gebruik maken van de ongeoorloofde informatie door het verkeerd uitkomen door West in de eerste slag.

Na afloop van het spelen moet de WL alsnog nagaan wat het resultaat zou worden als er in de 3-de slag geen   9 door Oost was nagespeeld.

Ik denk alleen dat NZ ook als Oost iets anders dan   9 nagespeeld zou hebben toch in totaal 3 slagen verloren zouden hebben en dat daarom het eindresultaat van  4 ♠ C gehandhaafd dient te worden.

Dus wel een overtreding van de Oost-speler, maar in dit geval geen nadeel voor de niet-overtredende partij NZ en dan veranderen wij niets aan het tafelresultaat.