NBB District Delft  


verkeerde hand komt uit

Club in distrikt

Deler: Oost

 

Kw: OW

♠ 2

ABT

HB75

♣ AB964

 

♠ AT63

V86

A3

♣ T875

♠ HB9875

4

VT42

♣ HV

 

♠ V4

H97532

986

♣ 32

 

Probleemstelling:

Arbiter wordt door de vermoedelijke leider  leider Zuid aan deze tafel gevraagd. Situatie bij aankomst is als volgt:
♣H van Oost ligt op tafel. Oost is verkeerd uitgekomen.
Leider Zuid ziet dat niet, maar vermoedelijke dummy Noord zegt: 'Jij moet helemaal niet uitkomen'
Waarop de leider (nog steeds niks in de gaten hebbend) tegen West zegt: 'Jij moet uitkomen' en dat doet West braaf met ♦A.
Dummy reageert daarop door haar hand volledig op tafel uit te stallen en op dat moment wordt iedereen (eindelijk) wakker en wordt om arbitrage gevraagd.

Na ampele overweging beslist de arbiter als volgt:
1e handeling was een foutieve uitkomst, dus leider mag accepteren of niet, maar gezien de open dummy moet hij wel accepteren en dat was hij (Zuid) ook zelf wel van plan.
De ♦A van West wordt tot grote strafkaart verklaard met alle gevolgen van dien en spelen maar

Is deze beslissing juist?
Zo niet, gaarne uitleg met verwijzing naar de te gebruiken artikelen.

Antwoord: 

Ik ga ervan uit dat niemand aan Oost gezegd heeft dat die moest uitkomen.
Bovendien ga ik ervan uit dat de verkeerde uitkomst met Kl H zodanig op tafel lag dat de vermoedelijke leider Zuid  het ook had kunnen zien.

Dan hebben de spelers er een zootje van gemaakt en de WL kan conform art.11 besluiten om de zaak niet helemaal terug te draaien. In dit geval zijn zowel Oost (verkeerde uitkomst), Noord die als vermoedelijke dummy NIET als eerste de aandacht mag vestigen op een onregelmatigheid (biedperiode is voorbij zie art 22), vervolgens omdat dit toch gebeurd is, is het spelen gestopt [art 9B1(a)] en moet de wedstrijdleider geroepen worden. Dus zijn alle spelers aan tafel in overtreding dat men nu niet de WL roept.

Ik zou omdat men allemaal boter op hun hoofd heeft aldus besluiten :
Zuid heeft gekozen dat hij leider blijft en dat West mag uitkomen. West kiest voor uitkomst met Ru A en Kl H wordt grote strafkaart. 

Dat heeft Zuid eigenlijk ook gedaan omdat hij zegt dat West moest uitkomen. Als de WL erbij geweest was dan had Zuid een keuze gehad, maar Zuid heeft niet op de WL gewacht maar zelf een keuze gemaakt. Jammer voor Zuid dat hij dan niet gehoord heeft wat de verschillende andere mogelijkheden waren. Dat Zuid had kunnen kiezen door te zeggen dat West met een willekeurige kaart mocht uitkomen en dat Kl H dan een grote strakaart zou worden is één van de mogelijkheden die de WL aan Zuid zou geven.

Overigens heeft de WL natuurlijk een behoorlijk lastig probleem. Op zich is de benadering met de verschillende tijdstippen wel goed, maar wat vergeten wordt is dat in dit geval beide partijen in overtreding zijn en dan wordt het anders.

Als Oost met Kl H was uitgekomen en West zou zeggen 'nee ik moet uitkomen' en vervolgens Ru A neergelgd had dan was de oplossing van de WL perfect en korrekt geweest.