NBB District Delft  


Verkeerde claim of niet

Clubavond.

Deler:

 

Kw:

♠  5

  --

  8 5

♣  4

 

♠  7

--

  4 3

♣  7

♠  6 2

  8

  --

♣  V

 

♠  --

  H V

  --

♣  B T

 

Probleemstelling:

Zuid als leider speelt een 4 kontrakt en is in de 10-de slag in zijn hand aan slag.
Zuid speelt nu B voor de V van Oost. Dan claimt Zuid de rest van de slagen en zegt dat hij HV en T zal gaan maken. Oost wacht even en zegt dat hij daar niet mee eens is omdat hij nog een troef ( 8) heeft. De wedstrijdleider wordt geroepen. Wat moet de wedstrijdleider beslissen ?

Antwoord:

Om dit op te lossen moeten wij in art 70, 'betwist opeisen' zijn.
In art 70C staat :
'Wanneer één van de tegenstanders nog een troef heeft, moet de
wedstrijdleider de tegenpartij nog één of meerdere slagen toekennen
indien voldaan wordt aan elk van de volgende drie voorwaarden:

1. de eiser maakte geen melding van die troef; en
2. het is aannemelijk dat de eiser op het moment van zijn claim vergeten was dat de tegenpartij nog een troef had; en
3. bij een normale speelwijze zou met die troef een slag gemaakt kunnen worden
.'

Nu is vraag waarom Zuid alvorens een Klaverslag af te staan niet troef getrokken heeft. De nagespeelde ♠6 zal vast door Zuid afgetroeft worden en daarna zou Zuid best eerst ♣T kunnen spelen alvorens zijn laatste troef H.  En als Zuid eerst ♣T speelt dan zal Oost die met 8 aftroeven.
Bij twijfel geven wij in zo'n geval de tegenpartij het voordeel van de twijfel. 

Er moet beslist worden dat OW nog 1 slag van de drie laatste slagen krijgen.