NBB District Delft  


Verkeerd uitkomen na akkoord

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 Pas

   1Sa

  Pas

 3SA

 

 Pas

   Pas

  pas

 

 

Probleemstelling:

Het was het laatste spel van een ronde. Men had haast met nog 2 minuten officiele speeltijd.
Oost moest uitkomen , maar West vraagt of hij moet uitkomen. Zuid knikt gehaast van  ja. En dan komt West uit met B, maar tegelijkertijd legt Oost  ♠V op tafel. Oost had het vragen van West niet gehoord.
Ik wordt er bij geroepen. Ik besluit om B een grote strafkaart te maken en  ♠V van Oost als uitkomst te beschouwen. Ik vraag mij wel af of dit goed is. Uw mening graag. 

Antwoord: 

Dit is een kwestie van art 47 E1. Er staat : ?Wie voor de beurt heeft voorgespeeld (of een kaart gespeeld), mag de gespeelde kaart zonder verdere rechtzetting terugnemen als hij van een tegenstander de foutieve informatie had gekregen dat het zijn beurt was om voor te spelen of te spelen. ?

De vermoedelijke blinde Zuid (tegenstander van west) heeft met het knikken bevestigd dat West moest voorspelen, dus West mag nu zijn voorgespeelde B straffeloos terugnemen en ♠V van Oost is de uitkomst. West moet natuurlijk ook nadenken en ik zou de teruggenomen B van West voor zowel de partner Oost  als de leider Noord als ongeoorloofde informatie beschouwen. 

Tenslotte nog het volgende :
Omdat de arbitrage door de wedstrijdleider fout gedaan is moet er na afloop voor beide paren een arbitrale score vastgesteld worden.