NBB District Delft  


veranderen van biedkaarten uit biddingbox

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

   1

  pas

  2NT *)

*) = alert : -fit en limiet of  -fit en meer dan 15HCP

 Pas

  3♣

 pas

 3/3

 Zuid doet twee biedingen na elkaar  en daar is West het NIET mee eens.

Probleemstelling:

Er wordt met biedkaarten gespeeld. Zuid pakt eerst 3, denkt na en verandert het door 3 te bieden. Daar is West het niet mee eens en zegt dat Zuid niet zomaar 3 mag veranderen met 3.  Zuid zegt ?ok?  en verandert het bod van 3 in 3.  Er wordt verder gespeeld. Na afloop vroeg Noord zich af waarom het 3 niet mocht, want Noord had het 3-bod niet gezien.
Is dit allemaal wel goed gegaan vraag ik mij af.

Antwoord:

Laat ik voorop stellen hoe het bieden met biddingboxen moet gebeuren (dus de juiste procedure).  De speler (in dit geval Zuid) moet eerst nadenken wat hij wil bieden en daarna moet Zuid de biedkaart pakken, uit de box halen en voor zich neerleggen. Wat Zuid gedaan heeft is dus fout en aanleiding voor problemen.
De biddingbox-regels schrijven het volgende voor :
Een bieding wordt geacht gedaan te zijn als de biedkaart(en) uit de biddingbox gehaald zijn met de kennelijke bedoeling hiermee een bieding te doen (tenzij het een verpakken van de biedkaarten is ?art 25A)
Dit betekent dat als Zuid eerst van plan was om 3 te bieden , de biedkaarten pakt, uit de biddingbox haalt, vervolgens terwijl hij het uit de box haalt alsnog bedenkt en er 3 van maakt dan mag dat niet zomaar. En of de partner Noord het 3-bod  gezien heeft of niet is op zich in principe geen reden om de verandering toe te staan (hier zijn nuances aan te brengen waar ik in dit kader verder niet op inga). Als West deze overtreding constateert dan moeten alle partijen aan tafel de WL roepen (art 9B).

In dit geval heeft men nagelaten om de WL te roepen, wat op zich van beide partijen aan tafel fout is. Als de WL geroepen was , dan waren de feiten hoe het bieden gegaan was goed vastgesteld en als het is zoals in de probleemstelling genoemd is, dan zou West eerst de vervanging van 3 mogen accepteren (art 25B1,3). Als West 3 accepteert dan gaan het bieden vandaar door en is 3 een ongeoorloofde informatie (OI) voor de partner Noord. Als West 3 niet accepteert dan moet Zuid alsnog 3bieden wat hier gebeurt is en is 3 een ongeoorloofde informatie (OI)  voor de Zuidspeler (25B2,3).

Ik mag aannemen dat alles verder goed gegaan is als Noord gewoon geboden heeft alsof Zuid altijd al 3had willen bieden en het hele 3♦-bod vergeten (is OI voor Noord).