NBB District Delft  


strafkaarten van spelers

Probleemstelling :

Ik werd geroepen aan een tafel  waar de bieding na 3x pas was voltooid.
Het contract  was 4 te spelen door West als leider.
Noord kwam met ♠3 uit, de dummy gaat open en uit de dummy wordt  ♠7 gespeeld.
Zuid speelt ♠A en toen was de leider West aan de beurt en die laat op dat moment ♠H op tafel vallen
West (leider)  zei dat dat per ongeluk gebeurd was (iemand was achter de Westspeler gelopen en had hem gestoten) en wilde de ♠H weer opnemen om een andere kaart te leggen. 

Toen werd ik er bij gehaald.

Ik zei dat ♠H als gespeeld diende te worden beschouwd omdat het anders toch een strafkaart werd en een strafkaart moet gespeeld worden zo snel als het kan.
De Westspeler was het hier niet eens.
Is mijn beslissing juist geweest ? 

Antwoord : 

Om te beginnen het volgende :
Een leider kan nooit een strafkaart krijgen. De leider kan al zijn/haar kaarten laten zien en dan wordt geen van die kaarten een strafkaart. Alleen tegenspelers kunnen strafkaarten krijgen.

En wat betreft of ♠H gespeeld moet worden of niet gaat het om of de leider
a ♠H bewust gespeeld heeft of
b ♠H per ongeluk uit zijn/haar hand gevallen is.

In geval a) mag ♠H niet teruggenomen worden.
In geval b) mag de leider ♠H weer terugnemen en een willekeurige andere kaart spelen.
In dit geval dat iemand achter West gelopen is en hem/haar gestoten heeft en dat daardoor ♠H uit de West-hand gevallen is is natuurlijk geval b), dus mag ♠H opgenoemen worden en de leider mag een andere kaart bijspelen.