NBB District Delft  


stop is geen bieding

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

 Stop

 

 

 

Probleemstelling:

Er wordt met biddingboxen gespeeld. Oost is de Gever en zou moeten beginnen met bieden, maar Noord pakt een stop-kaartje en legt dat voor zich neer. Voordat Noord een biedkaart heeft kunnen pakken zegt Oost dat hij aan de beurt was.
De geroepen wedstrijdleider beslist nu dat Zuid in dit spel verder moet passen, dat de Stop-kaart weggehaald moet worden en Oost moet beginnen met bieden.
Ik vraag mij af of dit juist is.

Antwoord:

Stop is geen bieding. Het is een ongeoorleefde inlichting (OI) verder niets. Biedingen zijn 1Kl t/m 7SA, pas, doublet en redoublet. Zuid (als overtredende partij) mag van deze OI geen gebruik maken en OW (als niet-overtredende partij) mogen van het feit dat Noord met STOP begon wel gebruik maken van de OI (art.16). Het bieden moet gewoon bij Oost beginnen en iedereen mag verder bieden.
Dus als het zo gegaan is zoals in de vraagstelling staat dan heeft de arbiter een fout gemaakt, artikel 82C is dan van toepassing. Er moet dan alsnog gekeken worden wat het resultaat zou worden als de wedstrijdleider  Zuid gewoon correct had laten bieden (frequentiestaat kan helpen). Als dat niet goed bepaald kan worden dan moeten zowel NZ als OW als niet overtredend  behandeld worden en krijgen beide partijen op dit spel een score van G+ (dat is minstens 60% of meer als men op de rest van de spellen gemiddeld meer dan 60% gescoord heeft).