NBB District Delft  


Pas voor de beurt

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

  Pas

 

 

  Pas  (WL)

 De WL wordt voor deze pas van Zuid geroepen

 Pas

  1♦

   1♠

  pas

  Bieding na WL-interventie

 2♠

  Pas

 pas

  pas

  Oost leider, Zuid moet uitkomen.

Probleemstelling:

Zuid past terwijl zijn partner Noord aan de beurt is om te bieden. De ontboden WL beslist dat West de Pas van Zuid mag accepteren of niet accepteren. West accepteert het niet en dan mag volgens de WL Noord nu alles bieden en Zuid moet verder passen. Volgens de WL mag Noord rekening houden met het feit dat Zuid gepast had. Het bieden gaat door zoals aangegeven. Zuid moet uitkomen , start met Ruiten en de score is een top voor NZ. Na deze top vraag ik mij af of de WL dit zo correct gedaan heeft.

Antwoord:

De oplossing vinden wij artikel 30A. Er staat :

Wanneer een speler voor de beurt heeft gepast en de bieding wordt geannuleerd omdat niet is gekozen voor de mogelijkheid van artikel 29A (als West het wel accepteert), zijn de volgende bepalingen van toepassing.:

A Vóórdat een van de spelers een bod heeft gedaan
Wanneer een speler voor zijn beurt heeft gepast, vóórdat één van de spelers een bod heeft gedaan, moet de overtreder passen bij zijn eerste beurt om te bieden. De arbiter kan achteraf een arbitrale score toekennen (artikel 23).

Zoals wij hier kunnen lezen moet de Zuidspeler slechts éénmaal passen en niet wat u schrijft verder passen
Dan is ook zo dat de Noordspeler  rekening mag houden met het feit dat Zuid éénmaal moet passen maar Noord  mag GEEN  rekening houden met het feit dat Zuid voor zijn beurt gepast heeft en daarmee aangegeven heeft dat hij geen opening heeft. En tenslotte kan achteraf nog een arbitrale score gegeven worden vanwege artikel 23 waar ik hier verder niet op inga.
Als de WL aan Zuid vertelt had dat deze slechts éénmaal moest passen dan is het de vraag of Zuid in de uitpaspositie niet alsnog iets anders zou bieden dan PAS en dan loopt alles wellicht anders. Om hier wat over te zeggen is het hele spel nodig en ook de frequentiestaat.

Gezien het feit dat de arbitrage niet helemaal goed gedaan is moet er wellicht een arbitrale score gegeven worden.