Pas een redelijk alternatief of niet

             NBB District Delft  


Pas een redelijk alternatief of niet

Clubcompetitie

Deler: Oost

 

Kw: OW

♠  K 8 6

  A

  T 7 4 2

♣  A K 7 4 2

 

♠ -

-

-

♣ -

♠ -

-

-

♣ -

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

 

 p

  1

 

 1

  3SA

 p

 .P

  Zuid heeft even gedacht voor te passen

 4

  Dbl

 4

 ........ P

 Zuid heeft lang nagedacht alvorens te passen

 p

  Dbl

  p

 p

 

P (arb)

 

 

 

 Na de laatste Pas de Arbiter erbij geroepen.

 Probleemstelling:

West vraagt aan de geroepen wedstrijdleider of het 2-de doublet van Noord toegestaan is vanwege de denkpauzes van Zuid die verder onbetwist zijn (dus iedereen was over het denken van Zuid alvorens te passen eens). 

Na het inzien van de Noord-kaarten besluit de wedstrijdleider dat het 2-de Doublet van Noord akkoord was. 

De vraag is of de beslissing van de arbiter juist is en of een pas van Noord in deze situatie in plaats van het 2-de Doublet een redelijk alternatief is.

Antwoord:

Allereerst moet de geroepen WL de feiten vaststellen (dus de bieding en de denkpauzes) en verder niet in de kaarten van Noord kijken, maar zeggen dat men door moet spelen en na afloop moet hij de kaarten van Noord gaan inzien en dan beslissen of  het doulet door de beugel kon i.v.m. de denkpauzes van de partner Zuid. 

Als partner Zuid een opening belooft en Noord zelf ook een opening heeft dan lijkt het vanzelfsprekend dat of NZ een contrakt zelf gaan spelen of dat OW een contrakt gedubbeld mogen spelen. Dus is PAS in deze situatie geen optie voor Noord.   

Men kan aan een aantal spelers van gelijke niveau vragen wat men met de Noordkaarten zouden bieden, maar het lijkt mij dat toch niemand zal passen.