NBB District Delft  


Onzorgvuldige claim

Club in district Delft

Deler: N

 

Kw: Allemaal

♠ -

-

-

♣  H B 7

 

♠  B 8

-

-

♣  6

♠ -

-

  8

♣  V 8

 

♠  -

  10

 9

♣  4

 

Probleemstelling:

Zuid speelt 4 en heeft de 10-de slag in dummy gewonnen. Zuid als leider laat zijn laatste drie kaarten zien en zegt dat de rest van hem is.
Oost  protesteert en roept de wedstrijdleider en zegt dat hij mogelijk nog 1 slag gaat maken met V.
Wat moet de wedstrijdleider beslissen ?

Antwoord:

Hier moeten wij art. 70 toepassen (?Betwist opeisen van slagen?). Van de leider mag verwacht worden dat deze minder geconcentreerd speelt maar NIET onlogisch (zie voetnoot bij art. 70).
De leider zal H spelen en daarna B. Oost zal B dekken met V. Tja en dat ziet de leider en zal dan troeven met T, waarna de laatste slag nog voor 9 van de leider is.
De claim is onzorgvuldig , maar in dit geval heeft de leider geluk gehad zoals de kaarten liggen en zal hij bij normaal (zie voetnoot) spelen zien dat zijn B gedekt wordt met V. De leider hoeft bij normaal spelen zijn ogen niet dicht te houden !!

In dit geval krijgen NZ alle drie laatste slagen en de leider moet er op gewezen worden beter te claimen.