NBB District Delft  


Wedstrijd : Paren, clubniveau, regio Delft.

Deler: Z

 

Kw: Allen

  H 9 7

  H V T 8 5

  H V B 8 6

♣ -

 

  V 5

  B 3

  A T 9 7 2

 8 6 5 2

  B T

  A 9 7 4 2

  5 3

 V T 7 3

 

  A 8 6 4 3 2

  6

  4

 A H B 9 4

 

 

biedverloop

 

west

noord

oost

zuid

 

 

 

  1

 

 Pas

(S) 4

 Pas

4

 

 Pas

4SA

Pas

5

 

 Pas

….5

 Pas

6

 ·         Lange denkpauze alvorens 5 bieden

Pas

Pas

pas

 

 

Probleemstelling:

Na het bieden van 6♠ roept West de Arbiter

West stelt vast dat Noord lang nagedacht heeft alvorens 5 te bieden en vraagt zich af of het bieden van 6 nu mag. Noord was slem aan het uitzoeken en 5 van Zuid  betekent  2 azen zonder troef vrouw Vervolgens besloot Noord daarop 5 te bieden.  

Mag Zuid nu 6 bieden ?  Arbiter zegt : doorspelen, en bij benadeelde score kom ik terug.

West start 8 en deze eerste slag wordt gewonnen door Zuid met B. Daarna tweemaal troef trekken en uitstaande troeven vallen. Dan   voor A van West die dan géén harten terugspeelt omdat Zuid met het bod van 4 een hartencontrole had aangegeven.

Dan wordt 6 gemaakt. OW voelen zich benadeeld;

Arbiter beslist :  Zuid nam het risico om 6 te bieden, niks aan de hand en score blijft staan 

Vraag : is dit een correkte beslissing van de arbiter ?

Antwoord:

Door de denkpauze van Noord alvorens 5 te bieden heeft Zuid een ongeoorloofde informatie (OI) dat Noord iets te denken had en niet een opgelegd bod van 5 had. Ik zou als arbiter Noord gevraagd hebben waarom hij nadacht alvorens 5 te bieden. Het zal wel zoiets zijn dat Noord toch overwoog om mogelijk 6 te bieden.

Van deze OI informatie mag Zuid geen gebruik maken. Zuid mag alleen 6 bieden als een overgroot hoeveelheid van de spelers van ongeveer gelijk niveau na een vlotte (dus zonder denkpauze)  5 door Noord ook alsnog 6 zouden bieden. Zuid mag nu niet gokken als de gok goed uitpakt. Ik zou een aantal spelers vragen wat men met de Zuid-hand zou bieden na een vlotte 5 van Noord. Ik neem aan dat de grootste groep zouden passen. Dus is PASSEN op 5 een goed alternatief. En nu 6 gemaakt wordt draai ik de score terug naar 5+1, want ik neem aan dat het spelen van 5 hetzelfde zou gaan.

Dat West na het nemen van A geen harten teruggespeeld heeft wil ik niet perse als een grote blunder bestempelen alhoewel ik denk dat West dit wel had moeten doen als West ziet hoe het spel ligt. Voor NZ moet de score sowieso gecorrigeerd worden.

Dus de score moet vastgesteld worden op 5+1.

Als men van mening is dat het niet terugspelen van door west toen die met A aan slag kwam een blunder is van West dan moet voor de OW-partij berekent worden hoeveel dit door hun eigen schuld kost en dat dan in hun resultaat aftrekken.