NBB District Delft  


nadeel door gedwongen pas

Parenwedstrijd.

Deler: West

 

Kw: Allen

 

 ZUID :

  7 6

  8 7 4

  B T 9 6 5 4 3

  T

 

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

  1

    DBL

 pas

  DBL  (WL) *

 * : Dit doublet is een ontoelaatbaar doublet. Moet weggehaald worden. Zuid moet opnieuw iets bieden en Noord moet verder passen

 

 

 

  2

 

  pas 

  pas

 pas

 

 

Probleemstelling:

Zuid heeft een ontoelaatbaar doublet gedaan. De geroepen WL (wedstrijdleider) heeft dit doublet weg laten halen conform artikel 36 en  Zuid moest een toelaatbare bieding doen. Verder zegt de WL dat Noord is dit spel verder moet passen. Resultaat was 2C
Na afloop van de speelavond blijken NZ met dit 2-bod  een topscore gehaald hebben. De andere NZ paren waren in andere kontrakten downgegaan. Ik was Oost en voel mij behoorlijk benadeeld. Kan er geen score correctie voor ons plaatsvinden ? Wat zou u beslissen ?

Antwoord:

Artikel 23 van de spelregels zegt als de NIET- overtredende  partij door een overtreding benadeeld wordt en de OVERTREDER zich  ten tijde van de overtreding ERVAN BEWUST HAD KUNNEN ZIJN dat dit de NIET- overtredende partij schade  zou kunnen berokkenen, dat er dan een arbitrale score gegeven moet worden als de overtredende partij voordeel gehad  heeft van de overtreding.

In dit geval is dat blijkbaar het geval. De Zuidspeler wil natuurlijk alleen maar 2 spelen en Zuid had kunnen weten dat als de partner Noord gedwongen moest passen dat dit de NIET- overtredende partij schade zou kunnen toebrengen..

Nu de tegenpartij benadeeld is moeten wij een scorekorrektie toepassen. Wat de WL moet geven hangt van het hele spel af. De frequentiestaat kan daarbij helpen. Stel dat alle andere NZ-paren 3♠-1 gespeeld hebben dan stel je het resultaat ook voor deze tafel vast op 3♠-1. Kom je er helemaal niet uit dan kun je een kunstmatige arbitrale score vaststellen van G+ (gemiddeld plus komt veelal overeen met 60%) voor OW en G- (gemiddeld min komt veelal neer op 40%) voor NZ.