NBB District Delft  


Muiderbergse Vergissing

Viertallen, 1-ste Divisie.

Deler: West

 

Kw: OW

 A 3 2

 10 9 8 4 2

 9

 K J 6 3

 

 J 7 6 4

 6 3

 K 10 6 2

 9 8 4

 10 8 5

 A K Q

 8 5 4

 A Q 7 5

 

 K Q 9

 J 7 5

 A Q J 7 3

 10 2

 

 

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

  P

   2*

    P

   3 **

 *  5-kaart en minstens 4-kaart in -en/of ♣

   p

   4♠

   ? P

   P

** / ? : uitgelegd als invite voor de Sch-manche

   P

 

 

 

wat  niet juist is. 3 was invite voor de Ha-mache.

 

 

 

 

 Tafelresultaat :  4♠ -3.

Probleemstelling:

Voor de uitkomst van Oost zegt dummy dat  de uitleg van z?n partner over het 3-bod fout was. De afspraak was dat het een invite voor de manche in Harten was. Noord had zich in de uitleg vergist.
Tafelresultaat is 4 - 3. OW voelen zich benadeeld omdat de uitleg van 3 fout was. Bij korrekte uitleg zou Oost zeker gedoubleerd hebben. Wat moet de WL besluiten. 

Antwoord: 

Ja als Oost weet dat het 3-bod een invite voor de -mache is dan heeft Oost 4 slagen  in zijn hand en zal dan 4♠ doubleren. Let wel dat NZ nergens naar toe kunnen. Vanaf 4♠ gaat alles minstens 3 down.
Bij enige spelers natrekken wat zij met de Oost-hand zouden doen bij korrekte uitleg en het resultaat zal zeer waarschijnlijk zijn dat men zal doubleren. Ik heb dat bij 5 spelers gedaan en 4 van de spelers zouden 4♠ doubleren. Er was 1 speler die zou passen op 4♠. 

Score dan wijzigen in 4♠ X -3 voor -500 voor NZ. 

Opm.:
Bedenk dat Noord zich in de systeemafspraken wel mag vergissen,
maar dat OW het recht hebben om voor dat zij bieden te weten wat de systeemafspraken zijn.
Als Noord zich in dit geval vergist en 4♠ biedt dan mag Oost wel weten wat Zuid bedoelt (minstens 3-kaarten en invite voor 4) en daarop bieden, en in dit geval doubleren.