NBB District Delft  


Kaarten van vermoedelijke leider

Deler: Oost

 

Kw: OW

♠  V B 9

  V B T 7 6

  T 2

♣  V B T

 

♠  7 6 4 2

  9 5 4

  9 7

♣  5 4 3 2

♠  A H T 5

  A H 2

   A V B 8 4

 K

 

♠  B 3

  8 3

  H 6 5 3

♣  A 9 8 7 6

 

 

biedverloop

west

noord

oost

zuid

 

 

 2

  p

 2♦

  p

 3♦

  p

  p

  p

 

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

Nadat Noord is uitgekomen Harten Vrouw, legt West alle 13 kaarten keurig
gerangschikt op tafel; zij verkeert in de veronderstelling dummy te zijn. Daarna roept Noord
de arbiter.
Geen van de twee geroepen (en meespelende) arbiters (waaronder inzender) wist
aan tafel de oplossing te vinden; er werden alleen oplossingen gevonden indien uit de
verkeerde hand word uitgekomen. Besloten werd het spel te laten spelen met Oost(!) als leider
aangezien alle kaarten van West al op tafel lagen. Na afloop van de zitting werd hierover
uitgebreid gediscussieerd en werd geconcludeerd dat de kaarten van leider West nooit
strafkaarten kunnen en dat dus West zijn kaarten had moeten opnemen, Oost wordt dummy
en het spel wordt normaal voortgezet. Art. 48A.
Ook werd besloten de behaalde score te laten staan; NZ behaalden 62%.
Gaarne jouw commentaar op deze ?case?.
 

Antwoord: 

Wat zou men moeten doen als de leider West enige kaarten uit zijn handen zou laten vallen. Ik neem aan conform art 48A gewoon kaarten opnemen en dan gaan de kaarten van Oost als dummy open en West wordt de leider , speelt de 2-de kaart uit dummy en speelt later aan beurt een kaart die hijzelf wil. Leider kan geen strafkaarten hebben (art. 48A) !!

Even doortrekken. Stel de leider laat al zijn kaarten uit zijn handen vallen. Wat moeten wij dan doen. Ik neem aan hetzelfde conform art 48A. West neemt al zijn kaarten op en wordt leider.
Nu heeft de leider per ongeluk verkeerd gedacht en zijn kaarten laten zien. Tja pech gehad. De tegenpartij kan nu wat gemakkelijk gaan tegenspelen, maar de leider West neemt zijn kaarten weer op en wij gaan spelen. 

Het kan niet dat wij nu Oost in zo?n geval leider gaan maken. Dit opent mogelijkheden om je kaarten als vermoedelijke leider open te leggen en je partner het spel te laten spelen. Moeten wij dus niet doen !! 

Het is na art. 48A ook niet art 48B2 zoals jij het verwoord hebt . Dus wij gaan niet zeggen dat de leider geclaimd heeft. 

Wat je nu moet doen is vaststellen wat het resultaat zou zijn geworden als West de kaarten opgeraapt had en 3Ru was gaan spelen. Waarschijnlijk 3Ru C. Volgens mij wordt 3♦ vanzelf gemaakt (3 sch-slagen, 2 Ha-slagen en 4 Ru-slagen, kaarten liggen goed en de klavers blokkeren). Als je dat niet kunt vaststellen dan G+/G+ omdat dit helaas een foutje is van de WL.

Je kunt een aantal spelers vragen hoe zij zouden spelen na Ha-V uitkomst en met West als leider terwijl NZ de kaarten van West even gezien hadden. De kaarten van West moeten natuurlijk niet open blijven liggen.