ingetrokken conventioneel bod

             NBB District Delft  


ingetrokken conventioneel bod

Mixed paren distrikt Delft 2012

biedverloop

Toelichting alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 

 

 

  1♣ (WL)

   Noord gever, maar Zuid begint met bieden

 

 

 

 

 

 

  Pas

  1

   1

  Als WL erbij is gaat bieden als volgt door.

  1♠

  pas

  1SA

  pas

  Het 1♣-bod werd door West niet geaccepteerd.

  3SA

  Pas

  Pas

  pas

 

Probleemstelling:

Zuid opende voor z?n beurt  met 1♣ hetgeen een opening en minstens een 2-krt ♣ beloofde.
De WL controleerde dat Zuid niet op een aanwijzing van Oost of West begonnen was met bieden. Dat was niet het geval.
Toen mocht West het 1♣-bod accepteren en de WL legde ook uit dat als West dat niet deed dat Noord in dit spel verder moest passen. West accepteerde het 1♣-bod niet en toen ging het bieden door zoals hierboven aangegeven.   
Zuid kwam met H uit ( van HVB10), Oost had A 8 , dook de eerste H  maar Oost moest daarna de tweede door Zuid gespeelde V wel nemen. Toen de snit op ♠H naar Noord mislukte speelde Noord door en maakte Zuid nog twee -slagen. Zonder het terugspelen van door Noord zou het resultaat 3SA + 1 geweest zijn.
Tafelresultaat was nu 3SA C.
Mensen hadden het over voorspeelstraffen, maar Zuid bood toch 1. Waarom dan een voorspeelstraf ? Is dit allemaal goed gearbitreerd ?

Antwoord:

Veel is goed gebeurd, helaas niet alles.
Het 1♣-bod van Zuid is een ingetrokken bieding en bovendien een conventionele bieding. Het  ingetrokken 1♣-bod gaf ook aan dat Oost een opening had en dat is beslist met het volgbod van 1 niet aangegeven. Vanwege de ingetrokken conventionele bieding van 1♣ kunnen er voorspeelstraffen aan de partner Noord opgelegd worden. In dit geval zijn NZ tegenspelers en dan kan er door de leider aan Noord (partner van Zuid) een voorspeelstraf opgelegd worden als Noord de eerste keer aan slag komt. Dus toen Noord met ♠ H aan slag kwam had de WL aan de leider Oost de keuze moeten geven om conform art. 26B  de Noord-speler  te verbieden  ?n van de vier kleuren  ♠, , of ♣ voor te spelen. De leider zou dan vast gezegd hebben dat Noord niet met de -kleur door mocht gaan.  Dit verbod blijft dan van kracht zolang Noord aan slag blijft. En in dit geval had Zuid dan blijkbaar 3SA +1 gemaakt.

De WL heeft een fout gemaakt en er moet na afloop alsnog een arbitrale score geven worden.
Zoals in de probleemstelling staat zou het resultaat bij correcte arbitrage 3SA +1 worden.