hulpmiddelen en eigen vergissing

             NBB District Delft  


hulpmiddelen en eigen vergissing

Probleemstelling:  

Twee vragen :

Ik vraag mij af waarom een speler bij het bridgen niet op een briefje mag bijhouden welke kaarten er gespeeld zijn. Mag dat inderdaad niet? Art16 geeft mij geen duidelijkheid (de gespeelde kaarten zijn voor iedereen zichtbaar geweest, dus geen "ongeoorloofde" informatie (?)).
Is hier sprake van een interpretatie of staat dat ergens in de spelregels beschreven?

Ik open 2♥ en dat betekent in ons partnership dat ik een 5-kaart ♥ heb en minstens een vierkaart in een lage kleur (Muiderberg). Mijn partner alerteert dat en legt het korrekt uit. Nu heb ik mij vergist want ik had een 6-kaart ♥ en geen lage kleur. Ik word vervolgens leider in een kontrakt van 3♥. Moet ik nu voor de uitkomst van de tegenspelers vertellen dat ik mij vergist had bij het bieden ?

Antwoord:

Antwoord op vraag 1:

De bedoeling van het bridgen is dat spelers zelf moeten kunnen onthouden welke kaarten er reeds gespeeld zijn, welke niet en wie bepaalde kaarten gespeeld heeft enz. . Je mag geen hulpmiddelen gebruiken in de vorm van papier , tabellen etc..  

En dat staat in artikle 40 C3(A) :
"Tenzij het toegestaan wordt door het Bondsbestuur, is een speler niet gerechtigd tijdens de bied- en speelperiode geheugensteuntjes te gebruiken of hulpmiddelen voor berekeningen of bied- en speeltechniek, in welke vorm dan ook."

En de bondsbestuur heeft dat niet toegestaan.

Antwoord op vraag 2:

Nee, je hoeft de tegenspelers niet te vertellen dat je je in de bieding vergist hebt.  De tegenstanders hebben recht om te weten wat de afspraken zijn. Zij hebben geen recht om te weten wanneer je je vergist. Je partner heeft de conventie goed uitgelegd en je partner weet ook niet beter.
Punt is wel dat je zulke vergissingen heel zelden mag maken, want anders kunt u wel zeggen dat u Muiderberg speelt maar u wijkt zo vaak af dat wij als arbiters moeten besluiten dat de uitleg van u partner verkeerd is (dat heet dan dat de afspraken niet beklijft zijn omdat u het zo vaak verkeerd doet).