grote strafkaart consequenties

             NBB District Delft  


grote strafkaart consequenties

 

OOST:

♠  H B 5

  8 7 3

  T 9 8 7

♣  A 4 3

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

   1

  pas

  4

 

  pas

  pas

  pas

 

 Na de laatste pas laat West ♠V uit z?n hand met beeldzijde naar boven vallen.

Probleemstelling:

Noord is leider geworden in 4♥. Voordat Oost kan uitkomen  laat West per ongeluk ♠V met de beeldzijde naar boven uit z?n hand vallen. De geroepen wedstrijdleider beslist dat ♠V een grote strafkaart wordt  en dat Noord als leider de volgende drie keuzemogelijkheden heeft :
1 Oost gebieden om met ♠ uit te komen en dan mag West ♠V aan z?n hand toevoegen (dus dan is ♠V verder geen strafkaart meer).
2 Oost verbieden om ♠ spelen zolang Oost achter elkaar aan slag blijft en dan mag West ♠V aan z?n hand toevoegen  (dus dan is ♠V verder geen strafkaart meer).
3 Oost mag spelen wat deze wil maar dan blijft ♠V als grote strafkaart liggen met alle beperkingen die  een grote strafkaart inhouden.
Noord besluit om voor punt drie te kiezen, dus Oost mag zelf bepalen wat Oost wil voorspelen en ♠V blijft een grote strafkaart.
Nu komt Oost met ♠5 uit en dan wordt 4 precies gemaakt. De andere paren die 4♠ speelden maakten een overslag in 4 omdat men anders uitkwam. Ik vraag mij af of de wedstrijdleider dit goed gedaan heeft. Ik kan toch geen slechte score krijgen vanwege zo?n strafkaart. Wat vindt u hiervan ?

Antwoord:

Het is helaas niet helemaal correct afgehandeld. Punt 3 klopt niet helemaal. Noord als leider mag aan Oost zeggen dat Oost zelf mag bepalen waarmee Oost wil uitkomen, maar het zien van de strafkaart ♠V is ongeoorloofde informatie (OI) voor de Oostspeler (art 16D). Oost moet gewoon uitkomen zoals Oost zou doen als Oost niet wist dat z?n partner West  ♠V had en dan zal Oost neem ik aan niet met ♠5 uitgekomen zijn en dan was het spelen anders gelopen.
De wedstrijdleider had aan Oost duidelijk moeten maken dat Oost wel zelf de uitkomst mocht bepalen, maar dat Oost alleen mocht uitkomen zoals Oost dat zou doen als Oost niet wist dat West ♠V had.
Als dat niet gebeurd  is dan heeft de wedstrijdleider een fout gemaakt en moet er een scorecorrectie i.v.m. artikel 82C plaatsvinden en ik zou neem ik aan ook voor jullie 4 + 1 noteren aangenomen dat alle andere paren inderdaad 4 +1 gespeeld hebben.