NBB District Delft  


geen geweldig goede claim

Deler: Oost

 

Kw: OW

♠ A5

B

V T 9 8 7 3

♣ A V B 7

 

♠  T 9 8 7 3 2

  9 6 3 2

 A 5

♣  3

♠  H V 4

  V T 7 5

  H 6 4

♣  9 5 2

 

♠  B 6

  A H 8 4

  B 2

♣  H T 8 6 4

 

Probleemstelling:

Zuid speelt 5♣.   
Uitkomst slag 1 : A, 3, 6 en 2 voor West. 
Slag 2 : ♠T, ♠A, ♠4, ♠6   voor Noord
Slag 3 : ♣V, ♣2, ♣4, ♣3 voor Noord
Slag 4 : ♣B, ♣5, ♣6, ♠2 voor Zuid
Slag 5 : ♣7, ♣9, ♣H, ♠3 voor Zuid,
Na 5 slagen hebben OW ?n (1) slag en NZ vier (4) slagen.

Nu claimt Zuid  als volgt :
Ik speel AH waarop ik in dummy Noord ♠5 weggooi en dan speel ik B en jullie krijgen dan nog ?n (1) -slag.
Oost vindt het nu niet vanzelfsprekend dat Zuid B zal overnemen met V (Zuid heeft dat immers niet verteld), want als Zuid dat niet doet dan neemt Oost H niet (dan mag Zuid B maken) maar dan gaat 5♣ wel eentje down omdat de - kaarten op tafel (Noord) niet vrij kunnen komen om te gebruiken en daar de verliezende -kaarten 8 en 4 op weg te gooien.
WL wordt geroepen. Wat moet de WL beslissen ? 

Antwoord:

Zuid  heeft bij zijn claim niet meteen gezegd dat hij B  met V over zou nemen op tafel. Dat is een omissie (slordig als hij dat wel bedoeld heeft).  De spelregels zeggen dat wij van de spelers een normale speelwijze mogen verwachten rekening houdend met het niveau van de speler (art 70,voetnoot). Wij mogen niet uitgaan van een dwaze of onlogische speelwijze.

Het beste is om een aantal spelers van ongeveer gelijke speelsterkte te raadplegen en te vragen wat zij zouden doen. Ik heb vier spelers van topniveau geraadpleegd en die  hebben mij gezegd dat je normaal uiteraard B zult overnemen en dan is de beslissing op dat niveau:
West zou B overnemen met V en 5♣  zou dan op dat niveau gemaakt worden. 

De claim blijft natuurlijk slordig en een andere keer kan zo?n slordige claim fout aflopen !!

Het niveau van de spelers waar dit gebeurt is belangrijk, dus het kan best op lager niveau dadelijk niet perse normaal zijn om B over te nemen en dan wordt daar 5♣ down gegeven.