NBB District Delft  


Geen duidelijke uitleg

Viertallen, topniveau Nederland.

Deler: West

 

Kw: NZ

K 8

A Q J 10 9 8 6

4

K 10 5

 

J 10 4 2

2

7 6 5 2

A Q 9 6

A 7 5

K 7

A J 10 3

7 4 3 2

 

Q 9 6 3

5 4 3

K Q 9 8

J 8

 

 

biedverloop

Toelichting alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

   P

   1

  dbl

    2

 

   2♠

  3♣

   P

    3

  Voordat Oost uitkomt vraagt hij wat 3♣ betekent.

   dbl

  4

   p

    p

 Antwoord van Zuid was 'echt'.

  p

 

 

 

 Tafelresultaat :  4 C

Probleemstelling:  

1-ste slag : ♠A, 3, 2 en 8.
2-de slag  : ♠7, 6, 10 en K,
3-de slag  : 4, A, 8 en 7         (7 geeft 2 of 4-kaart in aan)
4-de slag  : ♠5, V, 4 en ♣5,
In de 5-de en 6-de slag speelt de leider H en V en gooit daarop zijn laatste twee klaveren weg.
Vervolgens op K gesneden voor K van Oost en dan de rest voor Noord. En zo werd  4 gemaakt.

Oost roept de WL en zegt dat hij verkeerde informatie over het 3♣-bod had. Men had gezegd 'echt' en hij speelde nu ♠5 na en als Noord een 4-kaart Klaveren had dan konden niet alle ♣-kaarten uit Noord weg op ♠V en KQ. Hij zou als hij geweten had dat Noord een kortere ♣-kleur kon hebben  klaveren nagespeeld hebben en dan was 4 eentje down gegaan.
Wat moeten wij beslissen ? 

Antwoord:

Om te beginnen is natuurlijk de vraag wat er precies gezegd is. Is 'echt'perse een 4-kaart. Het is slordig gezegd. Doorgaans speelt men wel dat 3♣  in zo'n situatie waarde in ♣ en als invite bedoeld is. Dit zou Oost als goede speler moeten weten.

Dan is de vraag welke slagen Oost in de verdediging nog denkt te maken. Van zijn partner weet Oost dat West ♠B heeft. Maar wat heeft West nog meer voor het vrijwillige bod van 2♠. Als West A heeft dan gaat het kontrakt zeker down en als West ♣A heeft dan is het raadzaam om nu meteen ♣ in de 4-de slag na te spelen zodat er niet gebeurt wat er aan tafel gebeurd is dat de ♣-kaarten in de hand van de leider op de winners van Zuid weggegooid worden.

Ik denk dat Oost z'n slechte score aan zichzelf te wijten heeft en niet aan de uitleg 'echt'.

Ik zou de score laten staan , dus 4 C .

De vraag is dan of je NZ mogelijk 4 -1 geeft i.v.m. de mindere goede uitleg. Voordat ik dat doe zou ik toch wel eerst moeten weten wat Zuid precies gezegd heeft. Als Zuid gezegd zou hebben 'echte  kleur en minstens een 4-kaart' en Noord corrigeert dit niet dan zal ik tot een splitscore van      -100/-620 overgaan.

Maar normaal gesproken zal ik NZ er op wijzen dat men toch beter moet uitleggen en het tafelresultaat laten staan.