NBB District Delft  


Gebruikmaken van ingetrokken bieding

Deler: Noord

 

Kw: Niemand

♠  4 3

  V T 8 7 6 2

  V B 3

♣  8 7

 

♠ H B 2

A H 9

A T 9 2

♣ A 5 2

♠  A T 9 6

B 4

H 8 5

♣ V T 9 6

 

♠   V 8 7 5

   5 3

   7 6 4

♣   H B 4 3

 

 

biedverloop

Toelichting.

west

noord

oost

zuid

 

  3

  pas

  1♠ (WL)

  De geroepen wedstrijdleider legt de spelregels goed uit en het

 

 

 

  4

 Bieden gaat door met 4 van Zuid.

   Dbl

 Pas

  Pas

  pas

 

Probleemstelling:

Het resultaat op dit spel is :  4 X ? 6. Het doublet van West was informatief conform het OW systeem en belooft normaal gesproken een 4-kaart ♠. Noord vraagt aan Oost waarom die op 4 gepast heeft nu blijkt dat Oost zelf een 4-kaart Schoppen heeft. Oost zegt dat hij gezien het 1♠-bod van de Zuidspeler aannam dat West wel een goede hand zou hebben en het leek hem nu beter te passen en geen 4♠ te bieden. Als Zuid het onvoldoende bod van 1♠ niet gedaan had , maar meteen 4 geboden had dan zou Oost 4♠ bieden.
De vraag van Noord is of Oost gebruik mag maken van het ingetrokken onvoldoende 1♠-bod  van Zuid.

Antwoord:

Even vaststellen dat voor de spelregels in dit geval geldt : NZ zijn de overtredende partij en OW zijn de NIET overtredende partij. Artikel 27 is hier van toepassing. Blijkbaar heeft West het onvoldoende 1♠-bod  van Zuid niet geaccepteerd en toen werd 1♠ ingetrokken en moest Zuid zijn bod voldoende maken. Zuid had toen rustig op het bod van 3  kunnen passen maar heeft gemeend de zaak verder te moeten storen met een 4-bod.  Dat is nu niet zo goed afgelopen.
Ingetrokken biedingen van OVERTREDERS zijn geoorloofde informatie voor de NIET-overtreders (in dit geval voor OW). Zie artikel 16D1.  

Art 16D1 luidt :
Voor een niet-overtredende partij is alle informatie geoorloofd die voortkomt uit een ingetrokken handeling, ongeacht welke partij deze handeling heeft verricht.

Dus OW mogen gebruik van maken van de ingetrokken bieding van 1♠ die Zuid gedaan heeft en dat hebben zij in dit spel blijkbaar prima gedaan.
Nogmaals : OW hebben niets fout gedaan !!