NBB District Delft  


Doorbieden na denkpauze partner

Parenwedstrijd  op club

Deler: Noord

 

Kw: OW

-

A V T 9 8

V B 4

A V 7 6 3

 

 

biedverloop

Toelichting  alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 

   1

 1♠

  2

 

 2♠

   3

 4♠

  ....pas

 .... pas passen na een denkpauze

pas

   5

 WL

 

  WL geroepen, denkpauze vastgesteld en

 

 

 pas

 Pas 

 rechten voorbehouden.

 pas

 

 

 

 Daarna rondgepast.

 

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

Het kontrakt van  5wordt gemaakt. Het kontrakt van 4♠ zou 1 down gaan.De vraag is of  5door de Noordspeler na de denkpauze van z?n partner Zuid geboden mag worden. Het  3 - bod was als limietbod bedoeld. Noord bood  5als verdediging tegen het 4♠ - bod die volgens Noord vermoedelijk gemaakt zou worden.  

De wedstrijdleider liet na afloop het tafelresultaat van  5 C staan. Wij zijn niet gelukkig met deze beslissing. Is de beslissing van de WL korrekt. 

Antwoord:

Als de Zuid-speler een minimale hand (6,7 punten) met een 3-kaart  ♥ gehad had dan had Zuid waarschijnlijk op het 4♠ - bod geen denkpauze nodig gehad. Het denken van Zuid betekent dat Zuid iets anders heeft dan een minimale hand (een doublet of waarschijnlijk meer waarden om 5te overwegen).  En als Zuid na zo?n denkpauze past dan mag de partner Noord slechts biedingen doen die een groot gedeelte van de Noordspelers met de Noordhand zouden doen bij een vlotte pas van Zuid.

Deze Noord-speler heeft met het 3 - bod zijn hand beschreven. De bal ligt nu bij z?n partner Zuid. En Zuid besluit te passen. Voor een Noordspeler die eerst 3als limietbod geboden heeft is het bieden van 5geen opgelegd bod, dus mag Noord geen 5bieden nu Zuid na een denkpauze gepast heeft. 

Aangezien 5gemaakt wordt en de tegenpartij hierdoor nadeel ondervindt moet het kontrakt teruggedraaid worden tot 4♠ - 1 (in de probleemstelling staat dat 4♠ ?n down zou gaan).