NBB District Delft  


Corrigeren vergeten alert

Parenwedstrijd  op club

Deler: Oost

 

Kw: Allen.

8

V 5 3

V B 9 2

9 7 6 4 2

 

A B 2

8 7 4

A 8 6 3

V 8 3

H 9 6 5

A B T 9

H T 7 5

B

 

V T 7 4 3

H 6 2

4

A H T 5

 

 

biedverloop

Toelichting alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 

   --

 1

  1 ♠

 

 2SA

   pas

 3♣

  pas

 

 3

  pas

 3SA

 pas

 

  pas

  pas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

Uitkomst: 5. Tafelresultaat : 3SA +1.

Na het op tafel komen van de dummy blijkt dat het 3♣-bod niet reeel was. Oost meldt dan dat het bod bedoeld was als een soort Stayman om te onderzoeken of partner een vierkaart in harten heeft. Voordat er uit dummy wordt bijgespeeld wordt de wedstrijdleider ontboden. N zegt (na afloop van het spel) dat hij met klaveren zou zijn gestart als bekend was geweest dat het 3♣-bod conventioneel is. Nu vermoedde hij hoogstens een driekaart harten in O en dus een vierkaart bij Z. Na het aanhoren van hetgeen gebeurd is laat de arbiter doorspelen (met de 5 uitkomst) om na afloop eventueel een arbitrale score vast te gaan stellen.
Na afloop handhaaft de wedstrijdleider het tafelresultaat.

NZ menen echter recht te hebben op een rechtzetting omdat Oost voor de uitkomst had moeten melden dat zijn 3♣-bod conventioneel was maar door partner als echt is opgevat, ook al omdat hij door het ontbreken van de alert van partner erop werd gewezen dat hij een foute bieding had gedaan.

Frequentiestaat:

NZ-score

Aantal

Resultaat

Door

Paar NZ

Paar OW

MP NZ

MP OW

Perc. NZ

Perc. OW

+200

1

3SA -2

OW

Paar1

Paar 2

14

0

100,00

0,00

+100

2

2 -1

OW

Paar 3

Paar 4

11

3

78,57

21,43

 

 

3 -1

OW

Paar 5

Paar 6

 

 

78,57

21,43

-120

2

2SA C

OW

Paar 7

Paar 8

7

7

50,00

50,00

 

 

2SA C

OW

Paar 9

Paar 10

 

 

50,00

50,00

-150

2

2SA +1

OW

Paar 11

Paar 12

3

11

21,43

78,57

 

 

2SA +1

OW

Paar 13

Paar 14

 

 

21,43

78,57

-630

1

3SA +1

OW

WIJ

Paar 16

0

14

0,00

100,00

Hoe zou jij in dit geval beslissen ?

Antwoord:

Je hebt gelijk als je er op wijst dat Oost voor de uitkomst van Noord had moeten vertellen dat zijn partner West het 3♣- bod had moeten alerteren (full disclosure). Oost moet ervan uitgaan dat West begrepen heeft dat het 3♣-bod conventioneel was en dat het bieden van 3nu betekende dat West geen 4-kaart had. Volgens Oost is West vergeten om het 3♣- bod te alerteren en dat moet Oost als vermoedelijke dummy alsnog voor de uitkomst door Noord corrigeren. Als Oost voor de uitkomst verteld had dat het 3♣ - bod gealerteerd had moeten worden dan was Noord wellicht met een ♣- kaart uitgekomen.

Ik zou voor de zekerheid enige spelers van ongeveer gelijke sterkte als de NZ-spelers gevraagd hebben hoe het bieden en uitkomen gegaan zou zijn als NZ zouden weten dat 3♣ conventioneel was. Ik heb dat bij 3 spelers gedaan. Twee spelers zouden met een ♣- kaart uitgekomen zijn. De derde speler wilde of met ♠8 of met een ♣- kaart uitkomen. Dit geeft toch een richting aan dat het uitkomen bij goede informatie mogelijk toch een  ♣- kaart kon zijn.

Ik denk dat ik tot een weging van een score van 3SA - 2 (wat zou gebeuren bij klaveruitkomst) en 3SA + 1 (tafelresultaat) zou komen.
De percentages zijn afhankelijk van wat ik verder bij een uitvoeriger raadplegen van spelers zou horen.
Ik heb de neiging het resultaat op dit spel te stellen op 70 % 3SA-2 en 30% 3SA +1.