NBB District Delft  


bieden op ongeoorloofde informatie

Parenbridge.

Mixed paren januari 2013 distrikt Delft

Deler: Noord

 

Kw: Allen

 K T 7 5

 A B T 3

 9 5

 8 7 6

 

WEST

OOST

 

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 

   Pas

  4♣

 ...... Pas

 

   Pas

  DBL

  pas

  4

   Als dummy open gaat roept Oost de wedstrijdleider.

   Pas

  Pas

  pas

 

  Oost vindt dat Noord gedoubleerd heeft op de denkpauze van Zuid.

Probleemstelling:

Zuid is  leider geworden in een 4 kontrakt. West komt met ♣T uit. Als dummy Noord open gaat dan wordt de wedstrijdleider (WL) geroepen en OW vragen zich af of het doublet van Noord niet ingegeven is door de denkpauze van Zuid. De denkpauze wordt door Zuid niet betwist (Zuid had bijna een halve minuut nagedacht alvorens te passen).
Noord zegt dat hij z?n partner heeft willen beschermen met het doublet. Er wordt doorgespeeld en het kontrakt van 4wordt normaal gemaakt. Als Noord gepast had i.p.v. te doubleren dan zou Oost 4♣ gespeeld hebben en dat zou bij normaal spelen ook gemaakt zijn.
Wat moet de WL beslissen ??

Antwoord:

Waar het om gaat is of de Noordspeler bij een normale pas van Zuid (zonder extra denkpauze) gedoubleerd zou hebben en of een PAS van Noord i.p.v. het doublet dan een redelijke bieding zou zijn. Ik denk dat het passen door Noord met de Noordhand voor de hand ligt en dat het doubleren van Noord zeer waarschijnlijk gedaan is omdat Zuid door het denken en daarna passen aangegeven heeft dat de Zuidhand best het een en ander aan bezit heeft. En dat is ongeoorloofde inlichting voor de Noordspeler waar Noord geen gebruik van mag maken.
Als OW dan door dit doublet van Noord benadeeld worden dan moet er vervangende arbitrale score gegeven worden. In dit geval is dat simpel. Noord had moeten passen en Oost zou dan 4♣  gespeeld en gemaakt hebben. Ik zou het resultaat dus vaststellen op  4♣C  voor OW.