bieden na denkpauze partner

             NBB District Delft  


bieden na denkpauze partner

Niveau : Hoofdklasse district

Parencompetitie.

Deler: Noord

 

Kw: NZ

♠  B 9 7 4

  H V B T 4

  H 9

♣  7 6

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  Pas

 1SA

 pas

   ......pas = denkpauze en dan pas.

  Pas

  2♣ *

 2

  ....... pas

   *=  alert

  Pas

  2

  Pas

  pas

  Resultaat : 2 +1

  pas

 

 

 

 

Probleemstelling:

Na afloop van het spelen roept West de wedstrijdleider en zegt dat zij vindt dat Noord in kwetsbare positie geen opgelegde 2- bod heeft en dat het bieden van 2 mogelijk ingegeven is door de denkpauze van de partner Zuid.
Het spel is 8 keer gespeeld en vier keren hebben OW het kontrakt van 2of 3  gespeeld met diverse resultaten. Twee keer is ook een hartenkontrakt in de NZ-lijn gespeeld. Het resultaat behaald van 2+1 levert nu zowat een zaaltop op.
Het NZ-paar speelt Landy en dat betekent dat 2♣ de beide hoge kleuren en ♠ belooft.

Antwoord:

Na de denkpauze en dan pas van Zuid is het bieden van 2 door Noord natuurlijk minder gevaarlijk, immers Zuid zal wel iets hebben voor de denkpauze gevolgd door daarna passen.
West had immers met een 7 of 8 punten op het 1SA-bod van Oost kunnen passen en dan is het wellicht niet zo verstandig om kwetsbaar 2 te bieden. Na de denkpauze van Zuid wordt het allemaal gemakkelijker. Zuid zal wel wat hebben.
Ik heb voor de zekerheid wat spelers geraadpleegd om na te gaan wat of die met de Noordhand na het 2-bod en een vlotte pas van Zuid zouden bieden. Van de vier personen die ik vroeg zouden er drie passen en de 4-de zou 2 bieden. 

Hieruit kan men afleiden dat het Passen met de Noordhand een goed alternatief is. De denkpauze en passen van Zuid is een ongeoorloofde informatie voor de Noordspeler [art. 16B1(a)]. Noord moet zorgvuldig proberen deze informatie niet te gebruiken en Noord mag dan alleen biedingen doen die minstens ongeveer 80% van de spelers zonder denkpauze van Zuid (dus bij een vlotte pas van Zuid op het 2♦-bod)  zouden doen. Aangezien 2+1 goed uitpakt voor NZ wordt dit nu teruggedraaid. Dus Noord zou nu moeten passen. 

Mijn beslissing is om 2 niet toe te staan en dan een arbitrale score te geven voor het spelen van 2,  maar aangezien er vele verschillende scores behaald worden op het kontrakt van 2 (wordt gemaakt, gaat ook 1 of 2 down) kan ik niet zomaar een arbitrale score in scorepunten geven en zal ik het resultaat vaststellen op G+  voor OW en G- voor NZ (G+ betekent 60% of meer en G- betekent 40% of minder). 

Even om aan te geven dat het bieden op ongeoorloofde informatie nooit lonend  is het volgende :
Stel dat 2+1 slecht uitgepakt was voor NZ dan zou het resultaat blijven staan. En nu 2+ 1  voor NZ wel goed uitpakt wordt het teruggedraaid.