NBB District Delft  


Arbitrale score na verkeerd terugsteken

Probleemstelling:

Mijn vraag betreft het toekennen van een arbitrale score.

 

Na het spelen van de vijfde ronde in een zitting van zes rondes, staken de spelers de kaarten verkeerd terug. Hierdoor werd de uitslag van de spelers in de zesde ronde en laatste ronde onbruikbaar omdat alleen zij op deze manier met de handen in de verkeerde vakken hadden gespeeld en vergelijking niet meer mogelijk was. De wedstrijdleider compenseerde de gedupeerde spelers van de zesde ronde door arbitrale scores toe te kennen. Deze arbitrale scores staat voor mij niet ter discussie voor de spelers die dit spel in de laatste ronde 6 gespeeld hebben.

 

Aan de paren die de kaarten verkeerd hadden teruggestoken, kende de wedstrijdleider ook een arbitrale toe en wel 40% voor beide paren. De uitslag op dit spel stond echter al wel vast omdat deze paren van het betreffende spel volledig reglementair hadden gespeeld; dat was ongeveer 65% tegen 35%. Feitelijk werd hierdoor ?n van de beide verantwoordelijke paren met plm. 25% gestraft en het andere paar met plm. 5% beloond.

 

Mijn vraag is wat in een dergelijk geval de - toekomstige - juiste handelswijze is. Moet de wedstrijdleider, als dat mogelijk is, eerst de behaalde scores bekijken dan voor ieder paar een passend percentage in mindering brengen, waardoor op ieder paar ongeveer dezelfde maatregel toegepast wordt of gaat een dergelijk maatwerk te ver?

 

Ben benieuwd naar uw reactie, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank,

Antwoord:

Even voor de duidelijkheid het volgende. De spelers die in de 6-ronde als NIET-overtreders het spel speelden krijgen beide een arbitrale score van G+, dat wil zeggen 60% of meer, zie artikel 88 en 12C2.

Dan merk je terecht op dat je tot een vreemd resultaat komt als je aan beide overtredende paren 40-40% geeft. Ieder paar wordt dan apart behandeld - de ene wordt gestraft en de andere beloond - terwijl beide paren evenveel schuld hebben.

Wat wij moeten doen is allereerst vaststellen of beide paren verantwoordelijk zijn voor het in het verkeerde vak terugsteken van de kaarten. In jou geval blijkbaar wel en dan zijn beide paren overtreders.  Als dat zo is dan als volgt verder gaan:

 

  1. De score uitrekenen zoals men gespeeld heeft. Stel wat je schrijft -->  65% en 35%. Dan vervolgens straffen uitdelen conform het wedstrijdreglement van de NBB en dan krijgen wij het volgende :

  2. Beide paren een straf geven van 25% van de top op een spel. Dus dan wordt het resultaat uiteindelijk 65% - 25% = 40% en 35% -25% = 10%.
    Artikel 18 lid 2 en dan Artikel 23, lid 1 van het wedstrijdreglement