NBB District Delft  


Alleen Stop voor de beurt en daarna niks

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 

 

 

  "Stop"

  West Zegt nu ? Ho, ho , Noord is gever?

 

 

 

 

  WL erbij.

Probleemstelling:

Zuid begint het bieden met het pakken van het stopkaartje. Iedereen aan tafel ziet dat. Voordat er verder iets gedaan wordt zegt West dat Noord de gever is. De geroepen WL beslist dat Zuid nu z?n bieding af moet maken en dat Noord op dit spel 1 verder moet passen. Ik als Noord denk niet dat dit juist is, er was uiteindelijk geen bieding gedaan. Hoe moet dit ?

Antwoord:

Stop is GEEN bieding. Een bieding is of 1♣ t/m 7SA of doublet of redoublet of pas. Stop is alleen een indicatie van dat er een sprongbieding gaat komen. Dus Zuid heeft een ongeoorloofde informatie [art 16 B1(a)] gegeven aan z?n partner, maar heeft geen bieding gedaan. Dit moet als volgt afgehandeld worden :
De partner Noord mag van deze informatie geen gebruik maken NOCH bij het bieden NOCH bij het eventueel tegenspelen. 

De tegenstanders OW daarentegen  mogen wel gebruik maken van het feit dat Zuid met ?Stop en dan een bod?  had willen openen [art 16A1(b)].

Noord is aan de beurt om als eerste te bieden, daarna Oost , dan Zuid etc. Zoals gebruikelijk.

En gezien de foute afwikkeling van de WL moeten er nu arbitrale scores aan zowel NZ als OW gegeven worden (art 82C) , waarbij beide paren als NIET overtredend behandeld  moeten worden. Bijv. beide paren G+ (60 % of meer ).