NBB District Delft  


alerteren op 4-nivo of niet

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  2SA

  Pas

  3♣ *

*= Niemeijer conventie

  Pas

  3 **

  Pas

  4 ?

 **= beloofd 1 of 2 vierkaarten hoog

 

 

 

 

 ? = Zuid heeft beide 4-kaarten hoog  en vraag is : moet dit gealerteerd worden ?

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

Moet 4 (hetgeen betekent dat Zuid minstens een 4 krt in zowel als in ♠ heeft ) wel of niet gealerteerd worden?
Ik ben van mening dat dit wel verplicht is, omdat het onderdeel uitmaakt van de Niemeijer conventie. Anderen beweren dat nadat N en daarna Z allebei reeds geboden hebben, biedingen op 4-niveau niet meer gealerteerd hoeven te worden. Wie heeft er gelijk ? 

Antwoord:

Voor het alerteren zonder bridgeschermen geldt de regel die te vinden is in de alerteerregeling van de NBB :
Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde gerekend vanaf het openingsbod worden NIET gealerteerd.
Waar het om gaat is dat alle biedingen die conventioneel zijn (ook op 4- en hoger niveau)  gealerteerd moeten worden zolang de openaar NIET herboden heeft. Heeft de openaar ?maal herboden dan moeten alle biedingen (ook de conventionele) vanaf 4Kl en hoger NIET gealerteerd worden.

Voorbeeld 1 :
N       O      Z      W
pas    1♠    pas    4♣    geldt :

Als 4♣ nu conventioneel is dan moet 4♣ door Oost gealerteerd worden, omdat het een bieding betreft in de eerste biedronde vanaf het openingsbod oftewel de openaar Oost heeft nog niet herboden.

Voorbeeld 2 :
N        O      Z      W
pas    1♠     pas    3♠
pas    4♣                     geldt :

Als 4♣ nu conventioneel is dan moet 4♣  door West niet gealerteerd  worden, omdat het een bieding betreft in de tweede biedronde gerekend vanaf het openingsbod.
In jullie geval geldt : Het 4-bod moet niet gealerteerd worden.