Afwijking biedsysteem
Warning: include(/incl/imail.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vhosts/nbbdelft.nl/httpdocs/Arbitrages/afwijking_biedsysteem.htm on line 13

Warning: include(/incl/imail.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vhosts/nbbdelft.nl/httpdocs/Arbitrages/afwijking_biedsysteem.htm on line 13

Warning: include(): Failed opening '/incl/imail.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/vhosts/nbbdelft.nl/httpdocs/Arbitrages/afwijking_biedsysteem.htm on line 13

             NBB District Delft  


Afwijking biedsysteem

Zuid-hand

H 9 4
A V B 5
H 9 8 4
8 7

biedverloop

Toelichting (kort, anders in de tekst opnemen) alerts,  denkpauzes, etc.

west

noord

oost

zuid

 

1Ru

  1♠

  1SA

 1SA = 6 t/m 9 pnt en Sch-dekking volgens het systeem.

  Pas

  Pas

  Pas

 

 

Probleemstelling:

Een persoon die enige tijd  geleden met bridge begonnen is (ook bridgelessen gevolgd heeft)  blijkt zeer frekwent biedingen te doen die niet conform het basissysteem Acol is. Zij is door de wedstrijdleider hierover meerdere keren aangesproken met het advies toch eens hun biedsysteem goed  te leren en dan ook beter toe te passen. In de praktijk blijkt dat zij nog steeds volhardt in vreemde biedingen. Een voorbeeld zien wij boven.

Zuid  heeft een balanced hand met 13 HCP en 3-krt schoppen met H94.
Het contract wordt gemaakt en levert hun (NZ) 90% op. Aan de meeste andere tafels zitten de andere paren met dit spel zoals te verwachten in een manche van 4Ha (er was ook een 4-4 fit in Ha, maar NZ spelen geen negatief doublet) en enkele keren is 3Sa gespeeld. Door verkeerde zitsels gaan bijna al deze contracten down.
Op de vraag waarom zij (Zuid) met deze hand slechts 1 Sa biedt is het antwoord: ik wilde voorzichtig zijn, maar eigenlijk had ik wel 2 Sa moeten bieden.
Wat voor opties heeft de wedstrijdleider? Op de club is er een verschil van mening tussen de arbiters hoe te handelen in dergelijke gevallen.
Ik heb een idee dat als de tegenpartij zou protesteren de arbiter vanwege herhaald afwijken van hun biedsysteem (en niet gealerteerd) de score moet corrigeren naar b.v 2 Sa -1 of 3 Sa-2 of een weging hiervan of als laatste voorlopig om de gezelligheid te bewaren het zo maar te laten. Graag uw mening.

Antwoord :

Je zegt dat het nog beginners zijn. Dan voorzichtig maar wel duidelijk zijn, want de spelers moeten wel leren wat de regels bij bridge zijn.
De spelers moet doordrongen worden van het feit dat men aan tafel bij bridge alleen biedingen mag doen die conform ?n of andere systeem is en dat dat bij de tegenstanders bekend  moet zijn (dat is bij bridge heilig en dat noemt men FULL DISCLOSURE). Dat hoort en anders is men fout bezig en vergald men het plezier van het bridgen van de anderen aan tafel en in de zaal. Vergissingen in biedingen mogen (maar dat moet dan heel zelden voorkomen).
Je wilt stimuleren dat mensen gaan bridgen en als men nog aan het leren is dan zou ik het bovenstaande steeds uitleggen en als men meer dan anderhalf jaar bridged (minstens 1 keer per week) moet het natuurlijk langzamerhand afgelopen zijn. In de tussentijd ?opvoeden? en dus vooral uitleggen dat er volgens regels van "FULL DISCLOSURE" gespeeld wordt. En de verder gevorderde spelers moeten aan hun tafel het voorbeeld geven (goede systeemkaart en letten op alerteren, geen ?stiekem gedoe?).

Als je vindt dat men niet meer in zo'n leerfase zit dan moet je zo'n bieding die afwijkt van het systeem beschouwen als een overtreding (dat is de spelers dan eerder in andere gevallen uitgelegd en dus zullen ze dat begrijpen) en dat als zodanig ook behandelen.  De 1SA wordt niet gealerteerd en de tegenpartij kan niet bevroeden dat Zuid  een volle opening kan hebben.

Dat is dan een overtreding die vast staat (niet gealerteerd).
Nu kijken of OW hier nadeel van hebben. De vraag wordt nu of OW mogelijk verder zouden bieden als zij zouden weten dat Zuid een opening kon hebben. Zij hebben nu gepast terwijl zij uitgingen van 6 t/m 9 punten bij Zuid, waarom zouden zij nu  iets anders doen dan passen als zij zouden weten dat Zuid veel meer kon hebben. Ik denk dat er gewoon rondgepast zou worden als OW wisten dat Zuid een opening kon hebben.
Dan de volgende vraag : Zou het tegenspel anders verlopen als OW korrekte informatie hadden ? Daarvoor moet je het spel hebben en kijken hoe men dan zou tegenspelen.
Ik ben eigenlijk bang dat er geen nadeel ontstaat door deze overtreding. NZ hebben dan geluk gehad. In een ander geval met een andere zitsel kunnen dingen heel anders lopen. 

Dus 1. vaststellen of er een overtreding is (ja of nee).
dan 2a . Indien GEEN overtreding dan is er niets aan de hand.
2b . Indien wel een overtreding dan gaan wij kijken naar wel nadeel of geen nadeel voor de NIET-overtreders.
Indien wel overtreding , maar geen nadeel voor de NIET-overtreders (OW) dan score laten staan.
Indien wel overtreding en ook nadeel voor de NIET-overtreders dan compenseren wij dat door een arbitrale score te geven.
 

Daarnaast kun je de overtreders een straf opleggen van ongeveer 10% van de top die niet ten gunste mag komen voor de tegenpartij.
Gewoon in de einduitslag 10% van de top in mindering brengen voor de overtreders.
Zo'n straf geef je alleen als je de mensen al eerder minstens enige keren (minstens 2 keer) gewaarschuwd hebt en hun ook verteld hebt dat zij zo'n straf riskeren.