NBB District Delft  


Wel of niet alerteren van 2SA na gebruik Niemeyer op 1SA

 

Deler: N

 

Kw:  Niemand

♠  A H T

  B T 5

  A V 8 7

♣  H T 5

 

♠ -

-

-

♣ -

 

♠ -

-

-

♣ -

 

♠  6

  H V 8 6

  H 4 3 2

♣  B 8 4 2

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  1SA*)

  pas

  2Kl **)

 *)   = 1SA-opening kan een 5-kaart Sch of Ha bevatten

  pas

  2SA

 

 

 **) = alert en is Niemeyer, vraagt om een 4-krt of 5-krt hoog aan te geven.

 

 

 

 

 Opm. : 2SA antwoord van Noord geeft aan dat Noord GEEN 4-of 5-kaart in Harten danwel Schoppen bezit.

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

Het bod van 2SA geeft aan dat Noord geen 4-kaart of 5-kaart in Harten dan wel Sch heeft. Noord wil wel 2SA spelen als Zuid minimale waarden heeft.
Moet het bod van 2SA nu gealerteerd moet worden of niet. Sommige mensen vinden van wel maar ik vind van niet omdat ik wel 2SA wil spelen. Hoe zit dat ? 

Antwoord:

Je moet alles alerteren waarvan je bijna zeker weet dat de tegenpartij zonder alerteren het bod verkeerd zou begrijpen.
2SA is in zoverre een conventioneel bod dat het aan de partner Zuid aangeeft dat Noord noch een 4-kaart of  5-kaart in zowel Harten als in Schoppen bezit.
Dit moeten de tegenspelers Oost en West ook weten en zonder alert is het zeer de vraag of OW dit begrijpen. Dus 2SA MOET GEALERTEERD worden. 

Even een ander voorbeeld : Als men een 2Sch Muiderberg opent (belooft 5-kaart Sch en minstens een 4-kaart Ruiten en/of minstens een 4-kaart Klaveren) dan wil men ook wel 2Sch spelen, maar zo?n bod MOET GEALERTEERD worden omdat het naast een echte 5-kaart Sch ook verder minstens een 4-kaart laag beloofd en zonder alert weet de tegenpartij dat niet.