NBB District Delft  


Verzaking en slagen overdragen

Parenwedstrijden op een club

Deler: N

 

Kw: Allen

  A

  V 4

-

♣ -

 

  3 2

 

  8

♣ -

 T 9

-

  4

♣ -

 

  4

 

  9 3

♣ -

 

Probleemstelling:

Graag leg ik je een casus voor die zich laatst (toevallig) twee maal achtereen tijdens een bridgeavond bij Multi Bridge voordeed.

De casus:

Noord is leider in 4.  Oost heeft de 10-de slag gewonnen en speelt in de elfde slag 9 voor.  De leider (Noord) troeft die slag met 4 en legt als 12e kaart A op tafel. De leider maakt ook de laaste slag met  V . De geroepen arbiter volgt de spelregels en laat twee slagen overdragen aan de tegenpartij (OW).

Eigenlijk vinden zowel de spelers als de arbiter dat deze regeling onrecht doet aan de situatie, waarin de leider immers bij een “normaal” verlopen spel alle drie de laatste slagen wint. Het lijkt erop dat deze voldongen verzaking geen correctie is, maar een (overdreven) bevoordeling van de niet-overtredende partij.

Graag wil ik weten of deze beslissing van de arbiter de enige juiste is, of dat er een andere mogelijkheid bestaat om meer aan het “rechtsgevoel” te doen.

Antwoord:

De spelregels zijn zo gemaakt dat de WL niet bij iedere situatie grondig moet gaan natrekken en een beslissing moet gaan nemen van wat er gebeurd zou zijn als de overtreding niet gemaakt was. Dat wordt ondoenlijk. Bij diverse overtredingen zijn er dan ook standaardoplossingen gegeven die in zijn algemeenheid goed werken. In de gevallen die jij noemt zou de niet-overtredende partij conform art 81c5 aan de arbiter kunnen vragen om de rechtzetting niet te laten plaatsvinden. Als WL zal ik dat alleen in zeer uitzonderlijke situaties doen. Bijvoorbeeld als de overtredende partij beginners zijn. Maar aan zulke beginners zal ik na afloop van de speelavond aandacht gaan besteden om hen uit te leggen hoe de spelregels werken en dat dit 1 keer zo opgelost is maar in het vervolg niet meer.

 Je moet ook bedenken dat er aan de ene tafel door de Niet-Overtredende Partij gevraagd wordt om van rechtzetting af te zien en aan de andere tafel niet. En wat doe je dan ? Dan krijg je ook scheve gezichten en “rechtsongelijkheid” en allerlei andere problemen.  Bridgen is ook een concentratiesport en als je concentratie verliest dan kost dat punten zoals in deze gevallen.

 De  spelers er op wijzen dat concentratiegebrek punten kan kosten en dan twee slagen overdragen.