NBB District Delft  


Te snel bieden na Stop door tegenpartij

Zomeravondbridge

Deler: Noord

 

Kw: NZ)

♠ -

-

-

♣ -

 

♠  V B 7 6 3

  9

  V T 3 2

♣  B 7 6

♠  A H T 9 8 4

  T 8

  B 8 4

♣  9 8

 

♠ -

-

-

♣ -

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  1

  (S)2♠

  (S) 4

  (S) = Stop

  4♠

  5

   5♠

  X

  X = Doublet

  pas

  pas

  pas

 

 West heeft à tempo 4♠ geboden en niet vanwege het (S) 4 - bod 10 seconden gewacht alvorens te bieden.

 

 

 

 

 

Probleemstelling:

West heeft na het (Stop)4-bod meteen 4♠ geboden , terwijl West volgens de regels toch een 10 seconden moet wachten alvorens West mag bieden.
Nu heeft Oost na het 5-bod van Noord alsnog 5♠-geboden. De vraag is of Oost een Ongeoorloofde Informatie (OI) door het snelle bieden van West heeft  en daarom GEEN 5♠ zou mogen bieden ?
5zou gemaakt worden voor +650 voor NZ.
5♠ X gaat 3 down en dat levert NZ een score op van +500.
De geroepen wedstrijdleider (WL) vond dat OW eerlijke spelers waren die geen gebruik maakten van OI.
Is dit juist of moet de WL een andere score vaststellen ?
 

Antwoord: 

Ik denk dat het vlot bieden door West in ieder geval de informatie overbrengt dat West altijd minstens 4♠ wil bieden. Na een denkpauze en het daarna bieden van 4♠ door West is dit toch anders. Dus het vlotte bieden van 4♠ bevat wel een ongeoorloofde informatie voor de Oost-speler. De oost speler moet zorgvuldig trachten om in het verdere bieden en spelen hier geen gebruik van te maken.

Ik zou enige spelers vragen wat zij met de Oosthand na 5van Noord  zouden bieden als West  even gewacht had (hoeft niet perse 10 seconden te zijn, maar toch wel duidelijk even wachten) alvorens 4♠ te bieden. Ik neem aan dat Oost met het 2♠-bod zijn hand al doorgegeven had en uitgeboden was. Als enige spelers op 5 zouden passen (wat ik aanneem) dan zou Oost moeten passen. De vraag wordt wel of als Oost past West daarna toch nog 5♠ zou bieden. Mogelijk dat de frequentiestaat hierop antwoord kan geven. Als nagenoeg niemand 5♠ geboden zou hebben dan de score corrigeren naar 5 C.

Mogelijk is natuurlijk ook om aan NZ een gemiddeld plus score (G+ = 60% of meer) te geven en aan OW een gemiddeld min score (G- = 40% of minder).

Maar zo zonder meer het tafelresultaat handhaven is niet goed