Foutieve benoeming kaart in dummy

             NBB District Delft  


Foute benoeming kaart in Dummy

 

♠ -

-

  B 8 3

♣  6

 

♠ -

-

-

♣ -

♠ -

-

  4 2

♣ -

 

♠ -

-

-   Leider in 3SA.

♣ -

 

Probleemstelling:  

Zuid speelt 3SA en is met V in de 9-de slag in dummy Noord aan slag gekomen. Nu zegt de leider speel 6, waarop Oost snel 2 bijspeelt.
Dummy heeft nog geen kaart voorgespeeld omdat 6 niet in dummy ligt. Nu zegt Zuid dat hij 6 bedoelde.
Wat moet de geroepen WL doen ?

Antwoord:

6 ligt niet in dummy. Artikel 46 gaat over het onvolledig of foutief noemen van een kaart in de dummy. In art 46 B4 staat :
?Als de leider een kaart noemt die niet in de blinde aanwezig is, is de aanduiding ongeldig en mag de leider elke reglementaire kaart kiezen. ?
Dus de leider moet nu een kaart noemen die wel in de dummy aanwezig is en hij wil blijkbaar 6 voorspelen.
Iedereen ziet de kaarten van de dummy en Oost had ook kunnen weten dat er geen 6 in dummy lag.
De getoonde kaart van Oost (2) wordt dan ook een strafkaart en wel een grote strafkaart (zie art 49 en 50B).