NBB District Delft  


Probleemstelling:
Graag wil ik je mening over het volgende geval:

Noord is leider in een 3SA contrakt en heeft de 6-de slag in dummy Zuid gemaakt. In dummy ligt ♦A 4 3 2. De leider (Noord) zegt nu tegen de dummy " kleine ruiten". Hij ziet niet dat de dummy nu ♦A in plaats van ♦2 die hij gezegd heeft (bedoeld heeft) voorspeelt en Noord speelt dan zelf ♦H uit zijn hand waarmee Noord denkt de slag gewonnen te hebben.
 
De slag is dicht en Noord wil een volgende kaart uit zijn hand op tafel leggen. De tegenpartij ziet de ♣V in zijn hand en zegt dat hij aan tafel is, en daarvandaan  moet spelen.

De leider roept de arbiter aan tafel. Wat moet het antwoord op dit probleem zijn?
Mag de ♦A uit de dummy alsnog omgewisseld worden voor ♦2 nadat de slag dicht was?
Antwoord:
De leider heeft kleine ruiten gezegd en zolang niet beide partijen in de volgende slag een kaart gespeeld hebben moet de korrektie alsnog plaatsvinden. In dit geval hebben allebeide partijen in de volgende slag nog niet gespeeld en dus moet het gecorrigeerd worden en moet 2 uit de dummy gespeeld worden.  De Westspeler mag dan op 2 een andere kaart bijspelen en alleen als dat gebeurt dan mag Noord ook een andere ruiten bijspelen.

Dit staat bescheven in artikel 45 D die als volgt luidt :

D. Ten onrechte door de blinde gespeelde kaart
Als de blinde een kaart als gespeeld hanteert zonder dat ze door de leider is genoemd, moet deze kaart worden teruggenomen als de aandacht erop wordt gevestigd voordat een speler van beide partijen in de volgende slag heeft gespeeld. Een tegenspeler mag een kaart terugnemen die gespeeld is na de vergissing maar voordat de aandacht daarop werd gevestigd; als de RT van de leider een andere kaart speelt, mag ook de leider een kaart terugnemen die hij daarop in die slag had bijgespeeld (zie artikel 16D).”