NBB District Delft  


Claim en troef vergeten zonder gevolgen

Parenwedstrijden op een club

Deler: N

 

Kw: Allen

  B 4

-

-

♣ -

 

♠ -

  B 7

-

♣ -

  T

-

  H

♣ -

 

♠ -

  7 6

-

♣ -

 

Probleemstelling:

 Noord is leider in 4♠. Nog twee slagen te spelen en Oost is aan slag. Oost speelt ♦H voor en nu legt Noord zijn kaarten open neer en claimt de laatste twee slagen. Oost zegt : Ho, ho. Ik kan nu bepalen dat je met ♠B moet troeven en dan is de laatste slag voor mij. Noord was helaas vergeten dat ♠T nog in het spel was !!  De WL kwam erbij en gaf OW nog 1 slag. Ik vraag mij af of dat korrekt is. Graag uw mening.

 Antwoord:

 De spelregels zeggen in artikel 70 C het volgende :
C. Tegenpartij heeft nog een troef
Wanneer één van de tegenstanders nog een troef heeft, moet de wedstrijdleider de tegenpartij nog één of meerdere slagen toekennen indien voldaan wordt aan elk van de volgende drie voorwaarden :
1. de eiser maakte geen melding van die troef; en
2. het is aannemelijk dat de eiser op het moment van zijn claim vergeten was dat de tegenpartij nog een troef had; en
3. bij een normale (1)  speelwijze zou met die troef een slag gemaakt kunnen worden.
 

Tevens staat in de voetnoot op blz. 83 bij dat artikel 70 t.a.v. normale speelwijze het volgende :
(1)     Voor het gebruik van de artikelen 70 en 71 geldt dat “normaal” omvat: een speelwijze die zorgeloos of minder goed zou zijn, rekening houdend met het niveau van de betrokken speler.  Dat betekent in dit geval dat Noord die als laatste aan de beurt is om te spelen normaal met ♠4 zal introeven en daarna alsnog ♠B zal maken.

Beslissing moet zijn : De Noordspeler zal de laatste twee slagen krijgen. Noord is onzorgvuldig geweest maar heeft in dit geval geluk gehad.